En mycket intressant undersökning har gjorts i USA för att undersöka om kvicksilver i barnvacciner kan orsaka allvarliga biverkningar som exempelvis autism och andra neuropsykiatriska besvär. Studien visar att risken för neuropsykiatriska symtom ökar om vaccinet innehåller konserveringsmedlet thiomersal, dvs cirka 25 mikrogram kvicksilver per injektion.

Undersökningen gjordes på vaccinerade barn och man särskilde de som fått influensavaccin med kvicksilver och de som fått utan. Totalt tittade forskarna på 3 466 rapporter om biverkningar efter vaccination mot influensan Haemophilus typ b som gavs under åren 1995 till 1999. 

Haemophilus influenzae är en bakterie som kan orsaka olika infektioner i de övre luftvägarna, till exempel bihåleinflammation och mellanöreinflammation. Den kan också ge upphov till luftrörskatarr samt, mindre vanligt, lunginflammation. Vaccination via det allmänna barnvaccinationsprogrammet infördes 1993 i hela landet. Sedan flera år tillbaka används inte kvicksilver som konserveringsmedel i svenska vacciner.

Studien som gjordes i USA baserades på databasen ”Vaccin Adverse Event Reportin System (VAERS), som kommit till för att följa risker med vacciner. Lagstiftning finns med krav om att rapportera alla biverkningar av vacciner till denna databas och därmed har den hög trovärdighet och omfattar merparten av vacciners biverkningar. Mindre än fem procent rapporteras av föräldrar. 

Det forskarna tittade på var skillnader i biverkningar beroende på om vaccinet innehöll kvicksilver i form av thiomersal eller inte, dvs vaccinerna (HIBTITERTM, Wyeth-Lederle) respektive (PEDVAXHIBTM, Merck). Biverkningar som forskarna kontrollerade var bland annat autism, utvecklingsfördröjning, psykomotorisk fördröjning eller annan form av neuropsykiatrisk påverkan. Även feberkramper, pyrexi eller smärta på injektionsstället togs med trots att dessa symtom inte har någon direkt relation till kvicksilverexponering.

Undersökningen visade samband mellan thiomersal och neuropsykologiska besvär, dvs gruppen som fick vaccin med kvicksilver hade fler fall av neuropsykiatriska biverkningar än gruppen som fick vaccin utan kvicksilver.

Forskarna menar utifrån detta resultat att det behövs väl utformade studier som ytterligare undersöker sambandet mellan thiomersal i vacciner och neuropsykiatriska sjukdomar. Kvicksilver användes som konserveringsmedel i svininfluensavaccinet 2010. Annars förekommer det inte i Sverige. 

Till artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu