Forskare ska nu undersöka vad ungdomar tycker om fasta tandställningar liksom vissa risker med dem. Fasta tandställningar består av metaller och en del personer som är känsliga kan få problem.. Tandvårdsskadeförbundet får då och då frågor från föräldrar som undrar om tandställningen kan vara orsak till tonåringens enorma trötthet och håglöshet. De har då kopplat barnets förändringar till just insättandet av tandställningen. 

Tandställningar hos ungdomar är relativt vanligt. Ofta besstår tandställningen av flera olika metaller bland annat nickel. En del som är känsliga för metaller får problem  och då handlar det ofta om extrem trötthet, en del kan få psykiska besvär och andra får utslag eller annan diffus påverkan. 

En mamma talade med Tandvårdsskadeförbundet om sin dotter som blivit så väldigt trött och bara orkade med skolan och det absolut nödvändiga. Hon slutade gå ut med kompisar och visade tecken på problem. Mamman frågade dottern om tröttheten hade med tandställningen att göra. Dottern i sin tur frågade en kompis som bekräftade att det var strax efter tandställningen som hon slutade vara med kompisarna.

Ibland kan också tänderna ta skada. Dels tas vanligen minst fyra tänder bort och tandställningen gör det svårt att hålla rent. Kariesangrepp, nötningsskador och att tandrötter skadas är inte ovanligt. Risk finns också för skavsår i kindslemhinnan och på tungan. Nu ska utvärdering av olika tandställningar göras i projektet CROWDIT. Biologiska effekter, ungdomarnas upplevelser och hälsoekonomi kommer att utvärderas.

Evidensen i tandvården är allmänt mycket låg (ca 10 % av behandlingarna är evidensbaserade). Just användning av tandställningar, behovet av sådana och dess risker bland annat för biverkningar utgör inget undantag. Att fundera över behovet är därför viktigt och föräldrar till minderåriga har ett stort ansvar i denna fråga. Tyvärr ges sällan tillräcklig information om riskerna och alternativen. Då blir det svårt att som förälder göra ett aktivt och väl genomtänkt val.

Tandvårdsskadeförbundet vill påminna om att det även finns andra alternativ till tandställningar i metall. Exempel på det är den så kallade Invisalign, som är en tandställnig i plast och som man tar av när man äter. Andra alternativ är att träna näsandning då tungan kan trycka ut käken och skapa bättre utrymme. Detta sker inte vid munandning. Även näringsterapi eller omläggning av kosten kan hjälpa. Se mer tidigare inlägg på hemsidan.

Till artikel i tandläkartidningen
Till vetenskaplig artikel i Tandläkartidningen

Till artikel på hemsidan om olika alternativ till tandställning

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu