Att en del tandläkare fuskar och tar för mycket betalt eller tar betalt för sådant de inte gjort har media rapporterat om sedan en tid tillbaka. Nu vägrar försäkringskassan att betala ut det statliga tandvårdsstödet till sex kliniker som uppenbart fuskat. 

Det statliga tandvårdsstödet betalas ut så snart patienten betalat mer än 3000 kr för tandläkarbesök. Därefter betalar patienten bara hälften av kostnaden upp till 15 000 kr då försäkringskassan står för 85 procent. Stödet betalas ut av försäkringskassan direkt till tandläkaren och patienten har därför inte alltid koll på den totala summan. 

Patienten förstår sällan hur tandläkarens beräkningar är gjorda och eftersom patienten inte betalar hela kostnaden underlättar det fusket. Dessutom bestämmer tandläkaren själv priset och flertalet tar mer betalt än TLV:s referenspriser

Tandläkaren kan utan att patienten upptäcker det ta betalt för mer komplicerade åtgärder än de som vidtagits eller för åtgärder som inte alls genomförts.

Till Tandhälsoförbundet (Tf) ringer folk och klagar över dyra tandläkarräkningar. Tyvärr är det svårt att bedöma om tandläkaren behövde göra vissa behandlingar eller om tandläkaren tog betalt för mer komplicerade åtgärder än vad som verkligen genomfördes.

Det statliga stödet är tydligt utformat, men man kan allså som tandläkare fuska och säga att man gjort åtgärder som inte genomförts eller ta betalt för komplicerade åtgärder trots att så inte var fallet. Det är inte heller ovanligt att tandläkare vidtar fler och dyrare åtgärder än vad patienten behöver eller vill ha. 

Ett av exemplen enligt inslaget i Sveriges Radio handlade om en tandläkare som tog betalt för borttagning av två tänder fast en annan tandläkare redan tagit bort dem. Sådant uppenbart fusk borde försäkringskassans IT-system kunna avslöja direkt.

Svårare är det att upptäcka om en patient på ett äldreboende som får nödvändig tandvård gratis ges fler och dyrare behandlingar än vad som verkligen behövs. Detsamma gäller barn och ungdomars tandvård som också är gratis. 

En upprensning när det gäller tandläkarnas prissättning och det eventuella fusk som förekommer behövs. Tandpriskollen är ett försök från myndigheterna att ta hjälp av patienterna för att hålla priserna nere. Men det behövs också en tillsyn värd namnet för att öka risken för upptäckt vid systematiskt fusk. 

Till inslag i Sveriges Radio

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu