Media har uppmärksammat forskning från Göteborg som visar förhöjd risk för spridning av maglignt melanom hos möss som får tillskott av N-acetylcystein. Både forskare och media antyder att det handlar om antioxidanter rent allmänt. Det är helt fel. De har använt ett enda ämne och i cellförsöken användes även E-vitamin. “The American Cancer Society” skriver att inga som helst slutsatser gällande människor kan dras av Göteborgsförsöket på möss.

Forskningen i Göteborg om antioxidanter och cancer har använt N-acetylcystein som antioxidant och i cellförsöken även E-vitamin. Det dessa ämnen gör är att stärka cellerna och göra dem mindre känsliga för fria radikaler. Dessutom ökar N-acetylcystein glutationhalten, vilket tycks vara orsaken till den ökade spridningen av cancercellerna hos mössen. Forskarna anser att glutation gör att cancercellerna överlever påhopp av fria radikaler.

Glutation är också viktigt för avgiftning av kroppen. Exempelvis så har det uppmätts alltför låga halter glutation hos autistiska barn, vilket skulle kunna vara orsak till att de är mer känsliga för tungmetaller. Individuella hänsyn är alltid viktigt att ta och att generellt antyda att antioxidanter är farligt med hänvisning till de musförsök Göteborgsforskarna gjort är helt felaktigt.

Inget fog finns således för att vara negativ mot antioxidanter i största allmänhet i detta läge. Betydligt mer forskning behövs för att dra de slutsatser media nu gjort. Detta bekräftas också av doctor Len Lichtenfeld vid The American Cancer Society. Han menar att musförsök aldrig kan översättas direkt till människa. I detta fall är det dessutom särskilda framavlade mustammar med hög benägenhet att få den undersökta cancerformen som använts i försöket. Vilka brister i biokemin de har är okänt.

Lichtenfeld anser dock att patienterna alltid ska berätta för doktorn vilka andra behandlingar de genomgår för att en riktig bedömning ska kunna göras av teamet runt patienten. Han anser att det också finns mycket annat än kosttillskott som kan påverka cancertumörerna och behandlingen och att det därför behövs diskussioner mellan behandlande läkare och patient.

Många antioxidanter behövs för att kroppens biokemi ska fungera. Glutation är exempelvis viktigt för avgiftning av kroppen. En del av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar förbättrar avgiftningen med N-acetylcystein bland annat på grund av ökad glutationbildning. För dem kan det vara minst lika viktigt som att undvika cancer.

Tänkvärt är ändå att cancerceller kan få ökad kraft av tillskott av vissa näringsämnen. Bland dessa kanske ändå socker är det som främst gynnar cancercellers delning.

Ett bra sätt att bli av med cancer tycks vara att svälta ut cellerna genom att hindra dem att få tillgång till socker. Det innebär en fettkost helt utan kolhydrater om man ska vara konsekvent. Se mer om cancer och socker i Forskning och Framsteg.

Till sammanfattande artikel i The Science (engelska)
Till information på Salgrenska Akademins hemsida om artikeln (engelska)
Till beskrivnng av forskningen och uttalande av Lichtenfeld (engelska)
Till Apotekets artikel

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)