Livsmedelsverket vill förbjuda höga halter i kosttillskott. Halterna av olika vitaminer och mineraler kommer därför att begränsas i varje enskild tablett. På grund av sämre näringshalter i maten behöver många kosttillskott i dag. D-vitamin är bara ett sådant exempel som flertalet i Skandinavien får för lite av. 

Livsmedelsverket föreslår nu kraftigt sänkta tillåtna halter av olika vitaminer och mineraler i kosttillskott. Anledningen sägs vara att skydda befolkningen mot skadligt höga halter.

Det stämmer inte eftersom verket exempelvis vill begränsa C-vitamintillskott till ynkligt låga halter trots att överskott direkt går ut med urinen. Helt klar ligger andra aspekter än folkhälsan bakom denna lagstiftning. 

D-vitamin får exempelvis inte säljas i högre doser än 75 mikrogram (3000IU), trots att man i dag inte betraktar D-vitamin som ett vitamin utan som ett hormon och att det är känt att högre doser behövs bland annat för att minska risken för depressioner och cancer. 

Vitaminbehovet beror i första hand på våra gener, hur vi tar upp och omsätter vitaminer. I vissa lägen behöver man betydlig mer, vilket kan inträffa om man är mycket stressad, sjuk eller fått i sig gifter med maten eller dylikt.  

En del behöver mer vitamin B6 och zink vid vissa sjukdomstillstånd (t.ex. pyrolurea) och skulle behöva betydligt  mer än de 20 respektive 25 milligram som i framtiden får säljas.  Den som har många amalgamfyllningar behöver mer selen än andra då selen binder kvicksilver. Så mycket som 300-400 mikrogram per dag behövs ofta, men tabletterna får i framtiden innehålla högst 220 mikrogram. 

Det går ju att ta flera tabletter samtidigt så de föreslagna sänkta gränsnivåerna kanske inte får så stor effekt på intaget. Men det blir helt klart krångligare att få i sig tillräckliga mängder. Tandvårdsskadeförbundet är negativt till denna detaljreglering.  

Renheten ska också ingå i den nya lagstiftningen och det kan vara bra för att hindra föroreningar, men frågan är om kosttillskott utvunna ur växter klarar gränsvärdena. 

Livsmedelsverket upprepar som ett mantra att man inte kan få brister om man äter varierad kost. Det verket glömmer tala om är att mycket få äter enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Flertalet har alltså brister som behöver kompenseras med kosttillskott. Dessutom kan hälsan optimeras med högre doser vitaminer och mineraler än de doser som endast förhindrar brister. 

Märkligt med regleringen är också att C-vitamin och magnesium finns med, eftersom dessa ämnen snabbt utsöndras om halterna är höga. Alla vattenlösliga vitaminer utsöndras om överskott finns. 

C-vitamin får säljas i förpackningar om högst 1 gram per tablett. Vid allmän sjukdom kan man behöva 2-4 gram C-vitamin och vid sepsis eller skadliga virussjukdomar behövs 10-20 gram per dag och då helst intravenöst för att stoppa sjukdomen. Man kan undra vad som gör det nödvändigt med denna detaljreglering. 

Alla som vill kan skriva ett remissyttrande, se länken nedan. 

Till remissen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu