Tandvården anser att fluor motverkar karies och använder ämnet i fluorlacker, i tandkrämer, tandlagningsmaterial, till fluorsköljningar. Exponeringen från alla olika källor ger ett svårkontrollerat intag där det finns risk för biverkningar.

Tandvården uppmärksammar uppträdande av vita fläckar där fluorinlagringen blivit för hög och gjort emaljen skör. Dessvärre är man mindre intresserad av, och avvisar genomgående, rapporter om biverkningar på andra ställen i kroppen som risk för benskörhet och cancer.

En studie publicerad i Food and Chemical Toxicology analyserade hormonstörande effekter och nedsatt fertilitet hos råttor som exponerats för fluor. Författarna anger att manlig fertilitet är nedsatt i områden i världen där fluoros är frekvent, och undersöker nu effekterna på en rad kvinnliga könshormoner och receptorer: östrogen (E) och progesteron (P), östrogen- och progesteron-receptor proteiner (Er-alpha och PgR), follikel-stimulerande hormon receptor (FSHR) och luteiniserande hormon receptor (LHR).

Djuren exponerades för natriumfluorid (NaF) i koncentrationerna 100 och 200 mg/l i dricksvattnet, mycket högre än vad vi normalt utsätts för, men endast under 12 veckor, till skillnad från livslång exponering för lägre halter för människor under hela livet med periodvisa mycket högre exponeringar. Djuren hade, vid försökets slut, ungefär 10 gånger högre fluornivåer än kontrollerna.

Natriumfluorid orsakade signifikanta sänkningar av östrogen och progesteron och i follikel-stimulerande receptorn och ökade aktiviteten i de övriga receptorerna. 100 mg/l NaF hade större effekter än 200 mg/l. Författarna anser att de observerade effekterna är viktiga faktorer vid reducerad fertilitet som observerats vid fluorid-exponering. Man påpekar också att liknande effekter har observerats vid exponeringar för tungmetaller, ftalater, och bisfenol A. Till skillnad mot försöksdjuren är vi exponerade för alla dessa ämnen samtidigt i varierande grad.

Inom Tandvårdsskadeförbundet har vi mycket erfarenheter av att kvicksilverexponerade personer, speciellt tandsköterskor, har fått menstruationsstörningar, missfall, har haft svårt att bli gravida och många har fått livmodern bortopererad. Samma effekter hos tandsköterskor har uppmärksammats i Norge och i Nya Zealand.

Till artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu