Tidigare gavs så gott som alltid antibiotika vid tandvärk före rotfyllning eller utdragning av tanden. Nu är man i tandvården betydligt mer restriktiv med antibiotika och frågan vi ställer oss är förstås vilka vetenskapliga underlag som finns för eventuella antibiotikakurer i samband med infektioner i tandrötter. 

Det saknas ofta evidens för behandlingsmetoder i tandvården. Det gäller även användning av antibiotika vid tandinfektioner. Befintlig forskning har utvärderats av det oberoende Cochrane-institutet, vilket egentligen inte ger evidens för att använda antibiotika vid inflektioner i tänder och tandrötter. 

Författarna till studien konstaterar att forskningsrapporter inom området har mycket låg kvalitet. Ingen av studierna undersökte om antibiotika ensamt kan hindra infektion och svullnad utan all forskning har gjorts med efterföljande rotfyllning eller utdragning av tanden. Någon tydlig effekt av antibiotika på svullnad och smärta vid rotinfektioner fanns inte.

Forskarna menar att det behövs väldesignad forskning om antibiotikans roll vid infektioner i tandrötter med mera. Särskilt viktig är sådan forskning nu när vi ser så mycket resistens mot antibiotika. I Sverige avråds från användning av antibiotika i tandvården av detta skäl. Men frågan är alltså hur väl underbyggt detta beslut är.

Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att utdragning av en infekterad tand är det enda som hjälper. Rotfyllning kan ge tillfällig lindring, men bakterier och andra mikrooganismer finns kvar och stör kroppens immunstystem och ofta återkommer besvär med tanden. 

Om antibiotika behövs eller inte är svårt att säga med det vetenskapliga underlag som finns i dag. Erfarenhten visar dock att tandläkaren som är noga med att ta bort all infekterad vävnad inklusive eventuellt påverkat käkben får mycket bra resultat. Patienterna får sällan varken svullnad eller värk efter behandlingen annat än några timmar eller några dagar efter utdragningen.

Vissa tandläkare använder ozongas för att döda eventuella bakterier som kan finnas kvar i hålet efter tanden och PRF (membran gjort av eget blod) främst för att påskynda läkningen men också för att förbättra kroppens kapacitet att döda eventuella mikroorganismer som kan finnas kvar. 

Det som möjligen kan oroa och kanske kan tala för stora engångsdoser av antibiotika är om risken för påverkan på hjärtat som t. ex. hjärtinfarkt kan öka då bakterier från munhålan frigörs och hamnar i blodbanorna. Några sådana studier redovisades inte i Cochrane-rapporten. 

Till rapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu