Själva utseendet på tänderna hos däggdjur är ofta goda indikationer på djurets diet och levnadssätt. Tändernas antal varierar och de används till att fånga byten och/eller för att sönderdela födan. Ibland har de även en försvarsfunktion.

De flesta av världens däggdjur har två uppsättningar tänder, det vill säga mjölktänder och permanenta tänder. I den ursprungliga tanduppsättningen består mjölktänderna av framtänder, hörntänder och främre kindtänder. De permanenta tänderna består av framtänder, hörntänder, främre kindtänder och bakre kindtänder.

En del djur har väldigt långa och spektakulära tänder. Till tänder räknas även betar. Här nedan följer fem exempel på nu levande djurarter med de längsta tänderna.

Hjortsvinen är de enda däggdjuren hos vilka en tand reguljärt bryter genom huden. Trots detta uppstår inga infektioner. Man genomför för närvarande medicinska undersökningar hur detta är möjligt. Hjortsvinets snodda hörntänder är sannolikt både en statussymbol och ett vapen som kan utnyttjas i strider med andra djur. Hjortsvinets tänder slutar inte växa. De kan bli så pass långa att de fortsätter borra sig in i hjortsvinets kranium. Längden brukar vara 40-45 centimeter.

Flodhästar har mellan 40 till 44 tänder. Hanarnas nedre hörntänder blir ibland 50-60 cm långa. Flodhästens hörntänder används som vapen, antingen mot artfränder eller mot andra djur som den vill skrämma. Framtänderna används för att gräva. De har inträffat att människor har blivit ihjälbitna av flodhästar.

Karaktäristiskt för en valross är dess två stora betar i vardera hörnet av munnen. Betarna kan bli upp till en meter långa och de består av så kallad valrosselfenben. De används främst av hanarna när de kämpar om att ta makten över flocken. Valrossen använder emellertid också tänderna då den släpar sig upp ur vattnet på isflak. Hos vuxna individer saknar betarna tandemalj. Vuxna djur har inga nedre framtänder.

Den afrikanska elefanten har betar som kan bli upp till två meter långa. Elefantens betar har en del praktiska funktioner. De kan exempelvis användas för att gräva, lyfta saker och samla mat, men de skyddar också snabeln, vilken är viktig för elefanten då den äter och dricker. Elefanter har även fyra stora kindtänder. Dessa tänder ersätts sex gånger under elefantens livslängd genom att den nya tanden växer ut från bakre delen av käken och skjuter fram den nedslitna tanden, som sedan tappas bit för bit. När den sista uppsättningen tänder har slitits ut, svälter elefanten dessvärre ihjäl.

Narvalen har de mest extrema av tänder. Arten har två framtänder av vilka den högra blir upp till 30 centimeter lång och sitter i munnen. Den vänstra växer sig betydligt längre och sticker ut genom överläppen. Den sägs vara täckt av nerver och skall bland annat kunna registrera förändringar av vattnets salthalt. Narvalens vänstra framtand väger 8-10 kg och de två längsta tänderna som uppmätts var 267 respektive 274 cm. Ibland förekommer två huggtänder hos hanar och det är mycket sällan som honor har någon huggtand.

Det finns även djur utan tänder. Näbbdjuret, ett primitivt däggdjur som lever i Australien och på Tasmanien, har anlag för mjölktänder som foster. Dock bryter tänderna aldrig fram. Det vuxna djuret är helt tandlöst.

Pungdjuren är också speciella när man talar om tänderna. Dessa djur börjar utveckla mjölktänder som foster, men utvecklingen avstannar tidigt. Endast den bakersta mjölktanden tränger fram som en liten pigg. De permanenta tänderna kommer sedan upp direkt utan föregångare.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)