Vad gäller om man saknar en av de fyra framtänderna i överkäken eller om man har för stor lucka mellan tänderna? De alternativ som vanligen används är tandställning, implantat eller att man "limmar fast" en krona på tanden intill. I en ny forskningsartikel redovisar professor Matthias Kern från Tyskland de olika alternativens för- och nackdelar.  

Tandläkartidningen har översatt denna forskningsartikel. Artikeln är mycket informativ, men ganska svår att förstå om man inte är expert på området. Kerns slutsats är att unga människor mår bäst av en krona fastsatt på en av de intilliggande tänderna (en så kallad tvåleds etsbro).  

Av artikeln framgår att många tandläkare föredrar att sluta en lucka med tandreglering, dvs. man flyttar tänderna med hjälp av en tandställning. Kern skriver att det inte finns några bra studier som visar att detta är den lämpligaste metoden och han är till och med negativ till tandreglering för att sluta en lucka i överkäkens framtänder.

Matthias Kern illustrerar det med flera exempel och säger bland annat att om man med en tandställning förflyttar en hörntand i överkäken och låter den bli tand nummer två i överkäken passar den inte riktigt att  sitta där eftersom den har fel form och också har en annan färg.

Ett vanligt alternativ till tandreglering är att man sätter in ett implantat, men det anser Kern inte är bra när det gäller barn och ungdomar. Anledningen är att tänderna fortsätter att växa under hela tonårstiden medan implantat och krona inte växer. Därför kan den implantatstödda kronan såsmåningom avvika i storlek från de andra tänderna.

Kern menar att implantat inte ska sättas in på personer under 25 år på grund av att tänderna först då är stabila. Han tar också upp risken att periimplantit kan utvecklas som ett argument att avvakta med implantat. (Anm. Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att risken för periimplantit är liten om implantatet och kronan görs i zirkonia.) 

Det Kern förordar är att en krona görs och sätts fast med en vinge på baksidan av en av tänderna. Zirkonia är det material som gett bäst resultat eftersom keramen är styv. Om kronan sätts fast på två tänder finns risk att det ena fästet går sönder och det är därför inget bra alternativ.

Att göra en så kallad tvåledsbro, d.v.s. när kronan fästs i en av tänderna ger bäst överlevnad och bron påverkas inte heller av eventuell naturlig tillväxt. Möjligheten att senare sätta in ett implantat finns kvar.

Matthias Kern anser att information om sådana tvåledsbroar måste ges så att patienten kan göra ett val baserat på information om samtliga tre alternativ som finns. I dag ges i de allra flesta fall endast information om luckslutning med tandställning eller implantat. 

För den som är tandläkare ger artikeln en bra beskrivning av hur dessa så kallade etsbroar görs och tips ges för hur kronan effektivt fästs på tanden utan att slipa ner all emalj. 

Till artikeln i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu