Om man har en hälsosam livsstil kan en sådan väga upp för skadliga gener. Den genetiska risken att dö i förtid kan då minska med mer än 60 procent. Dessutom kan resultatet bli fem års längre liv. 

En del människor har större genetisk risk att leva ett kortare liv, men samtidigt är det ett välkänt faktum att den livsstil som man har påverkar hur länge vi lever.

Inte förrän alldeles nyligen har det undersökts i vilken utsträckning vår livsstil kan väga upp för skadliga gener. Nu har dock en långtidsstudie genomförts och sedan publicerats i tidskriften BMJ Evidence-Based Medicine. I studien följdes över 353 742 människor från Europa, i cirka 13 år. Den visade att en hälsosam livsstil kan kompensera de negativa effekterna av livsförkortande gener med upp till 62 procent och därmed förlänga livet med hela fem år.

Genom forskningen framkom att personer med en hög genetisk risk för ett leva ett kortare liv hade en 21 procents ökad risk att dö för tidigt, jämfört med de med låg genetisk risk. Detta oavsett hur deras livsstil såg ut. För personer som hade en ohälsosam livsstil innebar det en 78 procents ökad risk att dö i förtid, oberoende av deras genetiska risk.

En ohälsosam livsstil, i kombination med gener som ökar risken för en kortare livslängd, mer än fördubblade risken för tidig död, jämfört med personer med både bättre gener och hälsosammare livsstil.

Forskarna uppger att deltagare med hög genetisk risk kan förlänga sin förväntade livslängd vid 40 års ålder med 5,2 år genom en gynnsam livsstil. Kurera skriver att ”den gyllene livsstilskombinationen” för ett längre liv är ingen rökning, regelbunden fysisk aktivitet, tillräcklig sömn och en hälsosam kost.

Till artikeln (Kurera)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)