När ska politikerna besluta om att tandvården ska ingå i den allmänna hälso- och sjukvården? De flesta går regelbundet till tandläkaren för att upptäcka karies, början till tandlossning eller andra problem som har med tänderna att göra. Huvuddelen av tandläkarkostnaden betalas av den enskilda, trots en allmän tandvårdsförsäkring. Den ekonomiska orättvisan är uppenbar. Tandvården bör ges samma villkor som den medicinska anser Tandvårdsskadeförbundet.

I dag betalar flertalet tandvården ur egen ficka. Ett ytterst ojämlikt försäkringssystem finns. Se inslag från radio Gävleborg. Var och en måste först betala hela tandläkarkostnaden upp till 3000 kr innan högkostnadsskyddet träder in. Därefter betalar försäkringskassan hälften tills de totala kostnaderna uppgår till 15 000 kr och därefter står försäkringskassan för 85 % av kostnaden. Barn och ungdomar får dock gratis tandvård.

Högkostnadsskyddet inom tandvården är därmed ytterst orättvist och ojämlikt. Många med små ekonomiska marginaler kan inte ens betala 3000 kr för sin tandvård. Det hjälper inte att man får ett allmänt tandvårdsbidrag på 300 kr, kostnaden är ändå mycket hög. Har man större behov som att göra en krona eller bro blir kostnaden den dubbla. Implantat är inte att tänka på för den som har låga inkomster. 

Kommunerna har skyldighet att betala nödvändig tandvård för den som saknar inkomster eller lever på bidrag. Flertalet med bidrag hamnar dock över den gräns kommunen bedömer ska gälla för att den ska betala tandvården. Har någon patient särskilda behov på grund av allergi eller överkänslighet får den betala det själv. Kommunens beslut går dock att överklaga.

Regionerna ska enligt tandvårdsförordningen bevilja tandvård som led i en medicinsk behandling (då gäller samma villkor som om man går till vårdcentralen) för vissa sjukdomsgrupper och för byte av tandfyllningar på grund av allergi eller långvarig sjukdom. Få känner dock till dessa möjligheter och regionerna informerar sälla om detta. 

Byte av t. ex. amalgamfyllningar kan göras som led i en medicinsk behandling, men regionerna har satt upp så många restriktioner att få uppfyller kriterierna. För byte av amalgamfyllningar gäller inte heller högkostnadsskyddet om patienten saknar kariesangrepp i tanden. 

Dagens tandvård är djupt orättvis och därför anser Tandvårdsskadeförbundet att tandvården ska bli en del av den allmänna hälso- och sjukvården och därmed hamna under den vanliga sjukvårdens högkostnadsskydd. Tänderna är en del av kroppen och sjukdomar börjar ofta med problem i munhålan. Bra tandvård förebygger därför sjukdom.
 

Se också inslag från radio Gävleborg
Till försäkringskassans information om tandvårdsförsäkringen
Till TLV som utformar vilka åtgärder inom tandvården som får statligt stöd
Till Tandvårdsförordningen (gäller regionernas tandvård, t ex fyllningsbyten och stöd vid sjukdom)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu