Tandinfektioner är inte att leka med. Nu rapporterar SVT Halland om en kvinna som avled efter att en infekterad tand dragits ut. Om den var rotfylld framgår inte av rapporten. Infekterade tänder innehåller mängder av patogena bakterier som kan påverka hjärtat och mycket annat i kroppen.

Infekterade tänder, antingen de är rotfyllda eller inte, innehåller mängder av bakterier som sprutar ut när tanden tas bort eller då roten avlägsnas. Bakterierna och deras bakteriegifter påverkar kroppen på många olika sätt. Bland annat har man funnit att de kan påverka hjärtat, risken för cancer ökar och sannolikt kan kroniska sjukdomar uppstå. 

Därför behövs ofta en kraftig engångsdos antibiotika för att ta död på de bakterier som väller ut ur tanden. Sepsis eller blodförgiftning kan uppträda om man har infektioner i tänderna. De kan vara svåra att upptäcka och läkare skulle därför oftare än nu behöva fråga patienterna om de nyligen varit hos tandläkaren. 

Vid borttagning av en tand där infektion finns (detta är fallet hos alla rotfyllda tänder) måste tandläkare skrapa bort all påverkad vävnad. Bra är också om tandläkaren har ozongas för att ta död på eventuella bakterier som gömmer sig i vävnaderna närmast där tanden suttit.

Beställ gärna Tandvårdsskadeförbundets informationsmaterial om  tandextrationer (19 kr inkl porto)

Till SVT:s inslag

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu