Metylering är en av kroppens viktigaste biokemiska funktioner. Är den försämrad kan många olika sjukdomar uppträda och ofta hittar sjukvården inte några fel. Möjlighet finns dock att kontrollera om det är genetiska problem och/eller näringsbrister av olika slag. Dålig metylerande förmåga ökar risken för dålig avgiftning, kan ge sömproblem och hormonstörningar. Även olika geners funktion är beroende av en bra metylering, vilket också gäller fosterutvecklingen då gener ska sättas på och stängas av vid speciella tillfällen för att den normala utvecklingen ska fungera.

Kroppens metylerande förmåga påverkas av många faktorer och är inte alltid lätta att avgränsa. Det kan handla om MTHFR-genens förmåga att bilda enzym som gör att folsyra eller folat kan omvandlas till metylfolat. Metylfolat i sin tur behöver vitamin B12 och flera andra vitaminer och mineraler för att fullfölja viktiga biokemiska processer. Bland annat för att avgifta kroppen, bilda serotonin och sömnhormon.

Med hjälp av gentester kan man kontrollera hur väl MTHFR-genen fungerar. Man kan också se om kroppen fungerar bättre med tillskott av metylfolat (köps i hälsokostaffären). Det man gör då är att smita förbi kroppens svårighet att bilda metylfolat genom att ta det som tillskott. Eventuellt kan också vitamin B12 behövas.

Andra näringsbrister som påverkar kroppens metyleringsförmåga är bland annat C-vitamin, vitamin B6, magnesium och zink. Kosttillskott kan således hjälpa och det kan också vara idé att lägga omkosten till att omfatta mer gröna blad, paprika, broccoli med mera.

Den som har mycket gifter i kroppen, vilket många amalgamskadade har, kan behöva avgifta kroppen innan metyleringen börjar fungera igen. Anledningen kan vara att kroppens avgiftning tagit så mycket näringsämnen att bildningen av viktiga avgiftningsenzymer minskat och hela biokemin då kommit i olag.

Se mer om metylering och dess viktiga funktioner inklusiver risker för olika sjukdomar i artikeln via länken nedan. I artikeln finns referenser till vetenskapliga artiklar.Det finns också en särskild facebookgrupp för dem som har problem med MTHFR-genen och bildning av metylfolat.

Till artikel Biocare (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu