Metylering är en av kroppens viktigaste biokemiska funktioner. Är den försämrad kan många olika sjukdomar uppträda och ofta hittar sjukvården inte några fel. Möjlighet finns dock att kontrollera om det är genetiska problem och/eller näringsbrister av olika slag. Dålig metylerande förmåga ökar risken för dålig avgiftning, kan ge sömproblem och hormonstörningar. Även olika geners funktion är beroende av en bra metylering, vilket också gäller fosterutvecklingen då gener ska sättas på och stängas av vid speciella tillfällen för att den normala utvecklingen ska fungera.

Kroppens metylerande förmåga påverkas av många faktorer och är inte alltid lätta att avgränsa. Det kan handla om MTHFR-genens förmåga att bilda enzym som gör att folsyra eller folat kan omvandlas till metylfolat. Metylfolat i sin tur behöver vitamin B12 och flera andra vitaminer och mineraler för att fullfölja viktiga biokemiska processer. Bland annat för att avgifta kroppen, bilda serotonin och sömnhormon.

Med hjälp av gentester kan man kontrollera hur väl MTHFR-genen fungerar. Man kan också se om kroppen fungerar bättre med tillskott av metylfolat (köps i hälsokostaffären). Det man gör då är att smita förbi kroppens svårighet att bilda metylfolat genom att ta det som tillskott. Eventuellt kan också vitamin B12 behövas.

Andra näringsbrister som påverkar kroppens metyleringsförmåga är bland annat C-vitamin, vitamin B6, magnesium och zink. Kosttillskott kan således hjälpa och det kan också vara idé att lägga omkosten till att omfatta mer gröna blad, paprika, broccoli med mera.

Den som har mycket gifter i kroppen, vilket många amalgamskadade har, kan behöva avgifta kroppen innan metyleringen börjar fungera igen. Anledningen kan vara att kroppens avgiftning tagit så mycket näringsämnen att bildningen av viktiga avgiftningsenzymer minskat och hela biokemin då kommit i olag.

Se mer om metylering och dess viktiga funktioner inklusiver risker för olika sjukdomar i artikeln via länken nedan. I artikeln finns referenser till vetenskapliga artiklar.Det finns också en särskild facebookgrupp för dem som har problem med MTHFR-genen och bildning av metylfolat.

Till artikel Biocare (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu