Cannabis, blommorna eller oljan, har visat sig ha många goda effekter bland annat mot smärta. Det är dock ett omstritt medicinsk preparat, men det har ändå fått genomslag i Danmark och kan också skrivas ut på licens i Sverige. Det handlar om svåra smärttillstånd och kanske kan det också hjälpa personer med smärta på grund av tänderna. 

Flera beskrivningar finns som redovisar egna upplevelser att cannabis minskar smärtan. Det till och med handlar om så stora effekter att människor säger att deras liv förändrats så till den grad att de kunnat börja jobba igen. Cancerpatienter har exempelvis börjat vilja ha cannabis mot smärta som uppstår vid olika behandlingar. 

Det finns också flera andra symtom och sjukdomar som cannabis möjligen kan hjälpa mot. Cancer är ett exempel. Ändå har patienter haft svårt att få det utskrivet. I Danmark pågår försök med cannabis som hjälp framför allt mot kronisk smärta. Under en försöksperiod på fyra år tillåts danska läkare skriva ut cannabis på recept och därefter ska detta utvärderas.

Även i Sverige har några läkare fått särskilt tillstånd  att skriva ut cannabis och då har det gällt personer med allvarliga ryggbesvär.

 

Till artikel om danska läkaren som skriver ut cannabis
Cannabis på försök i Sverige  Dagens Medicin (ryggmärgsskadade)
Till artikel i TV-Helse Sverige om kvinna med långvarig smärta som blivit bättre.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu