För känsliga individer kan det vara svårt att hitta bra tandfyllningsmaterial. Tandvårdsskadeförbundet redovisar i broschyren "Val av tandlagningsmaterial" vilka dentala material förbundets känsliga medlemmar kan tåla. Dock finns inga helt säkra material och därför får en del prova sig fram tills de hittar något som kroppen accepterar.

För känsliga individer är det viktigt att pröva sig fram så att man inte sätter in ett material som redan från början ger problem. Be därför tandläkaren att etsa fast materialet på en tand eller be att få en provbit att ha under tungan. Efter någon vecka känner de flesta om det fungerar eller inte.  

Ett material som heter Admira Fusion har presenterats som ett bra material som främst består av kiselsyra och fillerpartiklar av kisel och zirkoniumdioxid. Det innehåller därmed inga metakrylater som en del är allergiska mot. Även om detta anses som ett bra material är den individuella känsligheten stor och för alla främmande material finns risk för överkänslighet. 

Admira Fusion finns sedan tidigare med på förbundets listor över bra material som många tycks tåla. Det består till 84 procent av fillerpartiklar. Även ett material som heter Grandio har hög procent fillerpartiklar. Det senare har dock Tandvårdsskadeförbundet ingen erfarenhet av.

De ovan nämnda preparaten innehåller särskilt preparerade nanopartiklar som gör att fyllningsmaterialet hålls flytande till dess det ljushärdats. Det är nanopartiklarna som gör det möjligt att få ett flytande material med så hög fillerprocent.

Bra med de ovan nämnda materialen är att krympningen är låg och därmed minskar risken för spaltbildning mellan materialet och tanden, vilket i sin tur minskar risken för sekundärkaries. Materialen innehåller också ytterbiumdioxid för att synas på röntgen.

De uppföljningar på två år som gjorts visar att både Admira Fusion och GrandioSO, som är ett liknande nano-hybridmaterial, fungerat bra.

Båda materialen har vidareutvecklats och de nya materialen Admira Fusion X-tra och GrandioSO X-tra kan läggas i flera millimeter tjocka lager och härdar trots detta bra. De ger dessutom låg krympning. Båda dessa egenskaper gör tandläkarens arbete säkrare.

Tandvårdsskadeförbundet är dock orolig för att de nya materialen baserade på nanoteknologi på långsiktigt ska vara skadliga för hälsan. Kunskaperna om hur nanopartiklar påverkar kroppen är i dag alltför dåliga. Dock kan konstateras att dessa minimala partiklar vid härdningen binds till varandra och därmed bildar ett starkt material. Efter härdningen finns så gott som inga nanopartiklar kvar. Materialet är mycket starkt och hållfast. 

Värre kanske är att nanopartiklar bildas vid borrning och putsning av de flesta keramiska och metalliska material och möjligen är det en större fara än de ursprungliga nanopartiklarna i själva materialet. Många dentala material i dag innehåller nanopartiklar och de är därför svåra att undvika.  

Se mer länkarna nedan:

Allmän info om Admira Fusion (engelska)
Tvåårsstudier Admira Fusion (engelska)
Tvåårs studie Admira Fusion, II (engelska)
Mer info om nanopartiklar i dentala material (engelska)
Mer information om kompositmaterial och hur de skiljer sig åt (Rapport från Socialstyrelsen, 2006)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu