Forskare har funnit att patienter med svår Covid-19 har nedsatt immunförsvar. Genom tillskott av IL-7 förbättrades immunsystemet och fler immunceller, som kunde bekämpa viruset, producerades. Tidigare har man trott att immunförsvaret varit alltför aktivt, men så verkar det alltså inte vara. Att stötta sitt immunförsvar så att det blir mer motståndskraftigt mot sjukdomar är därför angeläget.

Forskarna vid universitetet i Washington har studerat immunförsvaret både hos patienter med sepsis (blodförgiftning) och patienter med Covid-19. De har funnit att immunförsvaret hos patienter med allvarlig sjukdom är mycket nedsatt. Det finns inte tillräckligt många celler i immunförsvaret för att bekämpa viruset. 

Dålig aktivitetet hos immunförsvaret kännetecknar också många som blir sjuka på grund av amalgam, rotfyllda tänder med mera. Därför förordar Tandhälsoförbundet (Tf) bland annat tillskott av vitaminerna C, D, A och olika B-vitaminer samt mineralerna selen, magnesium och zink. Det har hjälpt många att återfå hälsan.

Nu har forskarna funnit att tillskott av interleucin-7 (IL-7), som är en cytokin som påverkas negativt av kvicksilver, stärker immunförsvaret och ser till att fler viktiga immunceller bildas. Därmed  klarar kroppen att själv bekämpa virus och andra sjukdomar. Forskarna menar också att detta sätt att stärka kroppens immunförsvar är angeläget med tanke på förväntade kommande pandemier. 

I det sammanhanget är det intressant att läsa ett föredrag som hölls 1936 om näringslära inom medicinen och tankarna om att många sjukdomar skulle kunna utrotas om folk bara stärkte sin näringsstatus. Läkaren och majoren Robert McCarrison var den som höll inledningsanförandet vid bildandet av Sektionen för Näringslära hos Engelska läkarsällskapet detta år. (Se länk nedan)

Sedan dess har det inte hänt så mycket, trots att McCarrison redovisade försök på råttor som stärkte hans hypotes. Det framgår också att barn som fötts på sanatorium för att deras mamma hade tbc sällan drabbades av sjukdom. Detta tog Carrison också som ett tecken på att god näringsstatus förhindrar sjukdom genom att göra kroppen motståndskraftig.  

Till sammanfattande anrtikel om forskningen  (engelska)
Till föredrag från 1936, Robert McCarrison (översatt till svenska av Pehr Johan Fager

 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu