De första symtomen på C-vitaminbrist eller skörbjugg är blödande tandkött. Fortsatt brist kan ge tandlossning och andra tandrelaterade symtom. Tidigare var skörbjugg vanligt bland sjömän, men nu menar läkare i USA att skörjbjugg återkommit på grund av felaktig kost, vilket kan få effekter på tandhälsan.   

Många sjukdomar påverkas av om det finns C-vitamin tillgängligt i kroppen. Hjärtläkaren Thomas Levy anser att brist på C-vitamin är en av de viktiga orsakerna till olika tandproblem, hjärtproblem och mycket annat. Han anser att C-vitamin förs till inflammationer och därmed kan brist uppstå i andra delar av kroppen. Rotfyllda tänder orsakar ständiga inflammationer med ökad risk för C-vitaminbrist.

Tidigare ansåg man att skörbjugg orsakad av C-vitaminbrist var utrotad. Nu har den amerikanske läkaren Eric Churchill diagnostiserat flera fall av C-vitaminbrist. Den första patienten han upptäckte detta på hade en psykiatrisk diagnos och levde på bröd och ost. Sedan dess har han och hans team stött på mellan 20 till 30 fall av skörbjugg.

För många med låga inkomster är det en utmaning att hålla en hälsosam diet. Med en begränsad matbudget prioriteras ofta mat som ger en känsla av mättnad framför frukt och grönsaker, säger Eric Churchil. Det handlar ofta om stor mängd kolhydrater, vilket gör att en del av dessa blir överviktiga.

De flesta växter och djur tillverkar själva C-vitamin från glukos (socker). Människor, vissa apor och marsvin har förlorat denna förmåga och måste därför få ständig tillförsel av C-vitamin. Behovet för människan är 3-13 gram beroende på ålder, stressnivå och förekomst av inflammationer. Så mycket är det svårt att få i sig utan att ta kosttillskott. 

Se mer via länkarna nedan

Till artikel om skörjbjugg
Till artikel om C-vitamin 
Till artikel om C-vitamin och inflammationer
Till artikel om viktiga effekter av C-vitamin

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu