Livsmedelsverket har fått regeringens uppdrag att föreslå högsta tillåtna halt av vitaminer, mineraler etc i kosttillskott.  Även om tillräcklig vetenskapligt underlag inte finns menar Livsmedelsverket att försiktighetsprincipen ska gälla för tillskott av vitaminer och mineraler. Vad innebär detta för alla med behov av extra tillskott? Vems ärenden går Livsmedelsverket denna gång?

När det gäller livsnödvändiga vitaminer och mineraler där individen har olika behov både av genetiska skäl och miljöskäl är det märkligt att besluta om högsta tillåtna doser. Effekten lär inte heller bli så stor om verket inte begränsar kvantiteten som får säljas till enskilda personer.

Om en person som i dag tar 50 mikrogram vitamin B6 per dag i framtiden bara får köpa tabletter med 25 mikrogram så finns inget som hindrar dubbel dos.  Det som inträffar är således att myndigheterna försvårar för den som har behov av höga halter.

Vattenlösliga vitaminer finns ingen som helst anledning att begränsa då man kissar ut överskottet. Fett lösliga vitaminer har man tidigre trott var farliga i för höga halter då de kan lagras i fettvävnad och organ. Dock har man vad gäller D-vitamin tvingats ompröva detta då behovet av D-vitamin är betydligt större än man tidigare trott. Halter som överstiger tidigare rekommendationer minskar risken för infektioner, cancer, MS och depressioner.

Dagens kunskaper kan således snabbt förändras och att begränsa halterna genom att förbjuda försäljning över maxdosen är fel väg att gå. Snarare kan man tro att det precis som i fett- och sockerdebatten finns ekonomiska intressen som styr.Vissa företag tjänar pengar på att folk är sjuka och ser säkert inte med blida ögon på vitamin och mineraltillskott. Eller så vill de att höga doser ska receptbeläggas och betraktas som läkemedel.

Däremot kan det finnas anledning för branschen att ha egna kontroller för att se till att tillskotten innehåller de mängder och näringsämnen som anges. Bantningsmedel och tillskott för att bygga muskler har vid flera tillfällen innehållit otillåtna och kanske farliga substanser. Ett sådant kontrollsystem skulle regeringen och Livsmedelsverket kunna initiera.

Livsmedelsverket undersöker folks matvanor och vet att bara 17 % av befolkningen äter tillräckligt med grönsaker och frukt tillräckligt många gånger per dag för att få i sig viktiga vitaminer. Rekommendationen borde därför vara att flertalet behöver tillskott av multivitaminminer och mineraler. På liknande sätt bör verket rekommendera tillskott av omega-3-fettsyror till dem som alltför sällan äter fisk. I det perspektivet är det märkligt att Livsmedelsverket fortsätter att hävda att folk inte behöver kosttillskott.

Livsmedelsverket tar inte heller upp att många har problem med tarmarna och därför inte tar upp tillräckliga mängder vitaminer och mineraler. Inte heller nämns detta i regeringsuppdraget. Den som har "orolig mage" behöver normalt kosttillskott för att få tillräckliga mängder vitaminer, mineraler och fettsyror. De som inte är ute och får tillräckligt med sol bör också få rekommendationen att ta D-vitamintillskott, vilket gäller alla svenskar under vinterhalvåret och särskilt de med mörk hud.

Livsmedelsverket borde rekommendera hälso- och sjukvården att ta prover för att kontrollera att det inte föreligger genetiska problem att ta upp t ex vitamin B12, viamin B6 eller att omvandla folsyra till metylfolat. Sådana genetiska skillnader gör att många individer behöver extra tillskott av vissa näringsämnen eller behöver rekommendationer om särskild diet. Sådant borde Livsmedelsverket ägna sig åt istället för att begränsa folks möjlighet att köpa kosttillskott i de doser de själva upplever att de mår bra av.

Flertalet av tandvårdsskadeförbundets medlemmar tar extra tillskott av C-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, B-vitaminer, magnesium, selen, zink och omega-3-fettsyror då dessa förbättrar immunförsvaret och avgiftningen. Anledningen är ofta att kroppen har höga halter kvicksilver eller andra tungmetaller. Många behöver individanpassade och relativt höga doser för att må bra, men få läkare har kunskap om detta. Att reglera halterna i kosttillskott är något Livsmedelsverket inte borde syssla med.

Se regeringsuppdraget och Livsmedelserkets beskrivning av uppdraget via pdf-filen nedan.

​Notera via länken nedan att ett biverkningsregister håller på att byggas upp för kosttillskott
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/kosttillskott/rapportering-av-biverkningar-av-kosttillskott/

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu