Bakterier frodas i munhålan och en del av dem är aggressiva och bidrar till parodontit och tandlossning. Ofta handlar det om ekologisk obalans, enligt Gunnel Svensäter vid Malmö universitet. Hon försöker hitta biomarkörer som visar vilka personen som är i farozonen för karies eller parodontit och tandlossning. Detta tas i en podd som görs av Malmö högskola. 

Gunnels Svensäter forskar om bakteriers påverkan på karies och andra sjukdomar i munhålan. Bakterier från munhålan sprids i hela kroppen och kan öka risken för sjukdom. Exempelvis finns bakterier från munhålan till och med på höftimplantat. Den som har ett svagt immunförsvar är i riskzonen för bakterieangrepp orsakade av bakterier i munhålan.  

- Den som har tandlossning har som ett stort sår i tandköttsfickan och där finns mängder av bakterier som kan spridas till övriga delen av kroppen, säger Gunnel Svensäter i en interju. Biofilm gör att bakterier befinner sig i ett socialt nätverk och har tillgång till flera olika näringsämnen. Salivproteiner och plasmaproteiner är viktiga näringskällor. 

Gunnel Svensäter menar att det är ekologiska förändringar, det vill säga miljön, som har betydelse för tandlossning och parodontit. -Det handlar om vilka bakterier som dominerar i munhålan. Delvis beror detta på hur stort sockerintag man har. 

För karies är det intressant om bakterierna är syratoleranta.  Om man har stor andel bakterier i biofilmen som är syratoleranta ökar risken för karies. Om man i munnen får in bakterier som bryter ned proteiner kan de orsaka att käkbenet bryts ner, det vill säga man får parodontit och så småningom kan tandlossning uppträda.

Munnens bakterier är bra på att ta hand om socker och bildar av detta mjölksyra och andra syror. Syratåliga bakterier får man om man äter mycket socker och ofta innebär det att man har stor mängd streptokocker och relativt många hål i tänderna. 

Ofta upptäcker man Inflammationer i tandköttet genom att det lätt blöder. Gingivit är det första stadiet till tandköttsinflammation. Om tandköttet blöder kan man testa att inta mer C-vitamin. Blödande tandkött är det som uppträder vi skörbjugg. . 

Lyssna på podden från Malmö universitet där Gunnel Svensäter interjvuas om sin forskning. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu