Munhålans bakterieflora uppmärksammas alltmer och nu vet vi att tusentals olika bakteriesorter finns i tänderna, tandköttet, på tungan och i svalget. Den som har tandlossning eller rotfyllningar har i allmänhet många patogena eller skadliga bakterier i munnen. Bakterier från munhålan sprids till övriga kroppen och risken ökar för lunginflammationer och hjärtkärlproblem. 

Munhålans mikroorganismer fastnar på naturliga substrat likväl som på proteser eller implantat. När de blivit tillräckligt många hjälper de varandra att överleva genom specialisering och runt denna koloni av bakterier, svampar och andra organismer skapas ett skyddande hölje, en så kallad biofilm. Detta enligt en forskningsartikel som publicerades förra året av Berger med flera (se länk nedan). 

Inne i denna biofilm kan det vara både surt och syrefattigt och skadliga bakterier trivs. Enzymer bildas som kan bryta ned slemhinnor och påverka tandens emalj. Förutsättningar för både tandlossningssjukdom och kariesangrepp finns.

På proteser sätter sig gärna Candida-svampar som kan vara svåra att bli av med. Inflammationer och dålig hälsa kan bli följden. Av de som bär proteser drabbas 65 % av slemhinneförändringar (stomatit), som kan orsakas av mikroorganismer och särskilt Candida i munhålan. Att borsta och skölja proteserna är av största vikt för att minska risken för besvär.

Även på implantat och särskilt på de av titan fäster mikroorganismer. Biofilm kan så småningom bildas och det sker nedbrytning av vävnaderna runt implantatet. Detta kallas peri-implantit.

Bakteriefilm som bildas i munhålan är svår att bli av med och den kan leda till både slemhinneförändringar och kroniska sjukdomar i andra delar av kroppen. Uppmärksammats har exempelvis ökad risk för lunginflammation och hjärtkärlproblem. För att förebygga problem är det viktigt att ha en bra bakterieflora med många olika sorts organismer, vilket är viktigt för att de dåliga bakterierna och svamparna inte ska ta över. 

Biofilm är svårt att bekämpa och man kan behöva använda flera olika metoder. Vanligt hittills har varit att skölja med klorhexidin, men det kan vara onyttigt på andra sätt och det missfärgar också tänderna. Dessutom utrotas även de bra bakterierna och på lång sikt kanske problemen kan förvärras.

Författarna till artikeln (se länk nedan) har bland annat funnit att en blandning av Centella asiatica (Sallatsspikblad eller Indisk murreva), Echinacea Purpurea (Röd solhatt ) och Sambucus Nigra (fläder) hjälper kroppen att bekämpa biofilm i munhålan. Lägre frekvens av tandsten och mindre problem med inflammationer i tandköttet har konstaterats. Artikelförfattarna och andra har nämnt oilpulling som ett annat alternativ, vilket innebär att man sköljer runt i munnen med olja under 15-20 minuter. 

Till den vetenskapliga artikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu