Rotfyllda tänder är ofta av ondo och många behöver ta bort sådana. Då uppstår en diskussion om vad man ska ha istället och om man verkligen behöver fylla ut en tandlucka till varje pris. I dag finns många bra och metallfria material som kan användas till broar, som är det billigaste sättet att ersätta en eller flera tänder som tagits bort. Andra alternativ är att sätta ett implantat i käkbenet. Även för implantat finns metallfria alternativ i form av zirkoniaimplantat.

Tandluckor fram vill de flesta ersätta av estetiska skäl och tuggfunktionen behövs också. Tänder längst in i käken kan man vara utan och det är inte alltid nödvändigt att ersätta dem. Detta bör man ha en diskussion med tandläkaren om. Dock påverkas tuggförmågan alltid av att en tand är borta, men det är som sagt ingen katastrof om tanden sitter långt in.

Det finns också delproteser som kan användas, men då gäller för dem som är känsliga för metaller att inga sådana finns med. Vissa kan också reagera mot plasten i en sådan protes.

Implantat finns som är metallfria och gjorda av keramiska material. Men då är det viktigt att kontrollera cementoch krona som används så att det inte innehåller metaller i färgerna (t ex titandioxid eller järnoxider). Titanimplantat avråds känsliga personer från att sätta in. Eftersom keramiska implantat är ungefär lika hållbara som sådana i titan är de ett bra alternativ för alla.

Den som redan satt in titanimplantat bör vara uppmärksam ifall extrem trötthet, högt blodtryck med mera uppträder. Det kan vara implantatet som orsakar detta. Om ingen sjukdom uppstår är allt frid och fröjd och personen i fråga kan fortsätta ha sitt implantat.

Tänk också på att man inte ska blanda olika metaller i kroppen då spänningsskillnader mellan dem kan ställa till problem med vandring av metalljoner i kroppen. Det är alltid bra att vara metallfri i möjligaste mån.

Se mer information om tandluckor och behovet av åtgärder i artikeln via länken nedan

Till artikel i internetodontologi

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu