Forskare har nu funnit att bastubad ökar livslängden och minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar inklusive högt blodtryck. Över 2000 män boende i Finland undersöktes och följdes upp i drygt 20 år. Bastubad är också känt för att öka kroppens avgiftning, vilken möjligen kan vara en av flera förklaringar till hälsoförbättringarna.

Bastuvanorna undersöktes hos 2 300 män samtidigt som deras hälsa följdes upp under en 20-årsperiod. Studien visade att de av männen som bastade regelbundet i mindre utsträckning drabbades av hjärt-kärlsjukdom med dödlig utgång, samma sak gällde stroke. En uppföljning av gruppen visade att bastubadandet även minskade risken för demens. Ny forskning visar dessutom att regelbundna bastubad minskade risken för högt blodtryck med nästan 50 procent.

Flera av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar använder bastubad för att avgifta sig. Roger Strömberg är ett sådant exempel som påbörjade bastubadandet för flera år sedan och sedan dess fortsatt att bada bastu många gånger i veckan. 

- Först blev jag väldigt sjuk, berättar Roger. Det var precis som om allt kvicksilver började komma ut i kroppen. Men jag höll ut några veckor och efter det har jag bara blivit bättre och bättre förklarar han. 

Till artikel, Kurera.se
Till vetenskaplig artikel, hjärt- och kärlsjukdomar. Engelska (2015)
Till artikel i Läkartidningen om bastubad och demens.
Till vetenskaplig artikel, högt blodtryck. Engelska 2017

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu