Att barn i treårsåldern har hög kariesfrekvens är inget bra tecken. I Stockholms läns landsting satsar man nu på hälsovägledare i de kommuner/områden med mycket hög kariesfrekvens bland små barn. Det är främst invandrartäta områden. Det artikeln handlar om är hur man får föräldrar att borsta barnens tänder med fluortandkräm.

Alla är nog överens om att tandborstning morgon och kväll är viktigt för en god munhälsa. Fluoren ställer sig Tandvårdsskadeförbundet något skeptisk till, viktigt är att också berätta om fluorets risker och att barnen absolut inte ska svälja tandkrämen. Kanske finns andra möjligheter också för att förbättra tandhälsan, som kostrådgivning och allmän information om barns livsmiljö. 

Av rapporten framgår vikten av att stötta föräldrarna och i många fall är det sannolikt mödrarna det handlar om. Tandborstning är emellertid bara en av flera viktiga pusselbitar. Dagens forskning visar exempelvis att D-vitamin minskar kariesrisken. Hur är det med mödrarna till barnen? Har deras D-vitaminnivåer under graviditet och amning kontrollerats? Tandanlagen utvecklas tidigt och behöver ordentlig näring i fosterstadiet. 

Viktigt är också att fundera över familjens och barnens matvanor. Är det bara barnen som får karies eller gäller det även de vuxna? Sannolikt kan kostvanor ha betydelse liksom kostens näringsinnehåll och hur ofta man äter. Att småäta på godis eller kakor är aldrig bra för tänderna. 

Tandvården bör ingå i landets allmänna folkhälsoarbete, precis som Tandvårdsskadeförbundet tidigare påpekat. Det inkluderar tandborsning två gånger per dag och bra kostvanor både under graviditet och amning samt under tidig uppväxt. Landstinget i Stockholms län har tagit ett lovvärt initiativ som har möjlighet att utvecklas.

Till artikel om hälsovägledare i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu