Bakterier i munhålan, runt tänderna och i rotfyllningar ger ökad risk för andra sjukdomar. Implantat, och särskilt sådana av titan, kan öka risken för bakteriesjukdomar runt implantaten. Detta kallas periimplantit. Det tycks som om bakterierna kan sprida sig och öka risken för parodontit, d.v.s. tandlossning. 

Periimplantit är en modern sjukdom som kommit i takt med att fler får implantat i käkbenet. Tandläkare med nära anknytning till Tandvårdsskadeförbundet har erfarenhet av att titan oftare ger upphov till periimplantit än zirkonia. Anledningen tros vara att immunförsvaret reagerar mot titan och gör att det blir lite spaltbildning och svullnad runt implantaten och därmed kan bakterier och andra mikroorganismer få fäste. Risken ökar då också för parodontit (tandlossning) med djupa tandköttsfickor skapade av bakterier. 

Åtta av tio patienter med periimplantit har också parodontit och det finns således risk att om man har implantat under lång tid kan man också riskera tandlossning. Tandvårdsskadeförbundet anser att forskning bör starta för att utreda om det är känslighet och immunologiska reaktioner mot titan som gör att periimplantit uppstår. Sedan tidigare är det känt att titanjoner och naonopartiklar av titan tränger ut i vävnaderna runt ett titanimplantat. 

Zirkoniaimplantat är ett godtagbart alternativ till titan och bör vara det som används i första hand. Försök pågår att täcka titanimplantat med ett lager zirkonia för att hindra läckage och risk för immunologiska reaktioner. Det kan för många vara ett bättre alternativ än ren titan. Dock ska man vara medveten om att titan är elektriskt ledande och leder värme och kyla. Eftersom alla metaller kan agera som antenner och dra till sig elektromagnetiska fält finns viss risk för elöverkänslighet om implantat av titan används.

Se mer om periimplantit och parodontit i Tandläkartidningen 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu