Rotfyllda tänder innehåller mängder av patogena bakterier även om rotfyllningen gjorts korrekt. Weston A Price satte in rotfyllda tänder eller fragment av dem på kaniner och fann att alla kaniner fick samma sjukdomar som den som haft den rotfyllda tanden. Detta var på 1920-talet. Hal Huggins gjorde DNA-analyser i  modern tid. Forskning visar kopplingar till både hjärtkärlproblem och bröstcancer. 

Weston A Price var tandläkare och forskare och verksam fram till 1948 då han avled. Han misstänkte att bakterier i rotfyllda tänder gav upphov till sjukdomar. För att testa det planterade han in fragment av rotfyllda tänder under huden på kaniner. Om bäraren av den rotfyllda tanden hade haft hjärtproblem fick kaninen hjärtproblem och om det handlade om njurproblem fick kaninen njurproblem. 

Alla kaniner fick de sjukdomar som bäraren av den rotfyllda tanden haft. Detta var på 1920-talet. Hal Huggins byggde upp ett DNA-labb i modern tid och fann mängder av patogena bakterier i samtliga rotfyllda tänder som undersöktes. Bland de mest förekommande fanns sådana som påverkade hjärtat, nerverna, njurarna, hjärnan och bihålorna. ​​

​Både Price och Huggins fann flest bakterier som tillhörde familjen Streptokocker, men fann också stafylokocker, spirocheter och svampar. Price fann att om patienten hade mer än en rotkanal kunde det vara olika organismer som infekterade varje enskild rotkanal. Han konstaterade också att mikroorganismerna i tändernas rotsystem påverkade immunförsvaret. 

Price och hans forskargrupp upptäckte att dentinet som utgör 95 procent av tandes substans innehåller mängder av små dentinkanaler som har till uppgift att tillföra näring och ta ut avfallsprodukter från tanden. Om karies infekterar roten kommer dessa bakterier att kolonisera dentinkanalerna. 

Price tog foton genom mikroskopet och kunde visa att bakterier fanns i dentinkanalerna. Detta var redan år 1923, men ändå har flertalet tandläkaren inte förstått detta problem. Price ansåg att det inte går att göra rotfyllningar så att tanden blir helt utan bakterier. 

Hal Huggins valde alltså en annan väg och DNA-typade bakterier från rotfyllda tänder. Han fann att alla rotfyllda tänder innehöll bakterier. Även borrelios och candida kan finnas i rotfyllda tänder. Den som vill vara frisk ska inte ha några rotfyllda tänder. 

Han fann också att antalet fall av ALS och MS liksom andra neurologiska sjukdomar ökade brant då tandläkarna mer frekvent började rotfylla tänder. Anledningen enligt Huggins är att bakterierna och bakteriegifterna i de rotfyllda tänderna orsakar neurologiska skador. 

Läs mer via länkarna nedan. 

Till artikel om Weston Price och rotfyllningar (engelska)
Till artikel av tandläkare Hal Huggins från 2010 (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu