Nu finns en internationell konsensusrapport som slår fast att tandlossningssjukdom ökar risken för hjärtkärlsjukdomar. I rapporten ges också rekommendationer till tandläkare och läkare hur man kan behandla periodontit och samtidigt minska riskerna för hjärtkärlsjukdomar. 

Två världsledande organisationer står bakom den nya konsensusrapporten. Det är European Federation of Periodontology (EPF) och World Heart Federation (WHF). Tidigare har vi på hemsidan rapporterat om svensk forskning som visat på samband mellan bakterier i munhålan och hjärtkärlsjukdomar. 

I rapporten slås det fast att risken för hjärtkärlsjukdomar ökar om man har elakartade bakterier i munhålan i form av periodontit (tandlossningssjukdom). Rotfyllningar diskuteras inte, men även sådana bakterier kan förstås påverka och kan finnas i munhålan. 

Forskarna anser det viktigt att berätta för patienterna om kopplingarna mellan hjärtkärlsjukdomar och tandlossning. Likaså är det angeläget att tandläkaren behandlar patienten för att minska bakterierna i tandköttet och i vissa fall kan antibiotika vara aktuellt för att hindra att bakterierna sprids. Vikten av god munvård och bra näringsstatus poängteras också. 

Tandläkaren bör uppmärksamma följande tecken då det kan vara början till tandlossningssjukdom:
• Rött och svullet tandkött
• Blödningar från tandköttet
• Otrevlig smak
• Om tänderna börjar se längre ut
• Om tänderna blir lösa
• Om mellanrummet mellan tänderna ökar
• Tandsten och missfärgning av tänderna

Se mer i artikel i Dental Tribune
Till den vetenskapliga artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu