Många utsätts i dag ofrivilligt för bly, kadmium, kvicksilver, arsenik och krom via dricksvatten och föda. Kvicksilver kommer också från tändernas amalgamfyllningar. Kanadensiska forskare har funnit att bakterier i tarmen kan bidra till kroppens avgiftning genom att binda metaller, föra ut dem och i viss mån sönderdela dem. 

Bakterier för avgiftning via tarmen är ny intressant forskning. Dock har förorenade jordar redan tidigare kunnat avgiftas med bakterier, men de bakterier som änvänds för detta är inte riktigt bra att ha i tarmen. 

Istället har en forskargrupp från Ontario i Kanada undersökt bland annat Lactobacillus rhamnosus och dess metallavgiftande effekt.  Denna bakterie finns normalt i tarmen och har även många andra postiva egenskaper.

Studier har nu gjorts på barn och gravida i Tanzania. Samtliga exponeras för metaller från en närbelägen gruva. Försöksgruppen fick yoghurt med just Lactobacillus rhamnosus och kontrollgruppen fick vanlig mjölk.

Yoghurten hade skyddande effekt mot kvicksilver och arsenik på gruppen med gravida kvinnor vars värden av dessa tungemetaller i blodet minskade. För barnen blev det också en minskning av metallerna i blodet, men resultatet var inte signifikant.

Forskarna anser att mer forskning behövs och om även den är positiv har man funnit ett billigt och enkelt sätt att minska riskerna i mycket förorenade områden. 

Till artikeln om försöket i Tanzania (engelska)
Den första studien som visade Lactobacillernas potiential bl a för avgiftning av kvicksilver (engelska)
Ytterligare en studie om Lactobacilllus rhamnosus förmåga att avgifta (engelska)
Till Iranska forkares försök på råttor med Bacillus Coagulans och Lactobacillus Plantarium (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu