Brist på vitamin B 12 är vanligare än många tror. Främst finns B 12 i animalisk föda och därför behöver alla som är vegetarianer eller veganer ta tillskott av B12. Dessutom försämras förmågan att ta upp B-12 när man blir äldre, vilket gör att så gott som alla över 50 år behöver detta tillskott. Dock är det svårt att mäta om man har B12-brist eller inte. 

Vitamin B12 brist ger mängder av symtom som påminner om de som gäller för kvicksilverförgiftning. Vanligt är extrem trötthet, myrkrypningar i benen, balansrubbningar, irritabilitet, minnesproblem, bleka läppar, tunga och tandkött, sår i mungiporna med mera.

B12 är viktigt för avgiftningen och används av kroppen då den avgiftas från kvicksilver. Ständig avgiftning, som sker om man har amalgamfyllningar, gör att kroppens B12 förråd plötsligt tar slut och brist uppstår.

Svårigheterna att mäta B12 i blodet gör att många går omkring med oupptäckta brister. B12 i blodet kan visa normala halter, trots att brist föreligger i hjärnan. Prover som  bör tas är homocystein (Hcys) och metylmalonsyra (MMA) som visar höga värden när B12 brist föreligger.

Tillskott av vitamin B12 behövs när man blir äldre eller om man är förgiftad. Ett bra sätt är att ta tabletter som man lägger under tungan. Då tas vitaminet upp direkt via slemhinnorna till blodet och slipper omvägen via tarmen och levern. Helst ska det vara metylkobalamin som har bra upptag och är den formen kroppen kan tillgodogöra sig. 

Till artikel i Kurera om B12-brist

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu