Många som sanerat sitt amalgam är i stort behov av avgiftning på grund av för mycket kvicksilver i kroppen.  I Sverige tillåts inte kelering med ämnen som t ex DMSA och EDTA för att bli av med kroniska besvär som kan orsakas av för mycket kvicksilver eller andra gifter i kroppen. Istället har en del terapeuter och läkare använt zeoliter som är ett lermineraler med hålrum som binder tungmetaller. Viss oro har funnits att dessa innehåller alltför mycket aluminium. Här presenteras en review-artikel om detta ämne, vilket ger gott hopp för metallskadade personer.

Ett särskilt material med zeoliter, Clinoptilolite, har dokumenterats både i veterinär och human medicin. God effekt rapporteras  och zeoliter anses skydda hjärnan mot metaller samt förbättra immunförsvaret, leverns aktivitet, tarmens hälsa och bentillväxten. Produkten påverkar också avgiftningen, den antioxidativa effekten, donerar viktiga mineraler och förbättrar tarmfloran. 

Zeoliter  består av aluminium- och kiseloxider. Även magnesium finns i zeoliterna. Det frigörs därför både magnesium och kisel., vilka båda har positiv effekt på hälsan.  Zeoliterna byggs i treminentionella mönster och har möjlighet att ta hand om metaller och föra ut dem ur kroppen. 

Clinoptilolite är den zeolit som används i veterinär- och humanmedicin. Anledningen är att den är stabil och inte förstör av hella eller syra. Denna zeolit tar bort inte bara tungmetaller utan även ammonium, urea, urinsyra och andra ämnen som kan vara besvärande i urinen. Den förbättrar också kroppens hantering av oxidativ stress och tycks ha viss antiviral effekt.

Den kan också vara effektiv för att ta bort mykotoxiner, d.v.s. svampgifter. Exempel på sådana är aflatoxiner. I veterinärmedicinen har zeoliter börjat användas mer just för att minska mögelgifter och andra gifter i miljön som kan påverka djuren och exempelvis mjölken negativt. Zeoliter tycks således ha många intressanta egenskaper förutom avgiftning av tungmetaller.

Då den också ökar effekten av glutation och katalas finns anledning tro att zeoliter har mycket positiva egenskaper för personer med kvicksilverproblem. Man har inte i några försök sett att aluminium skulle läcka ut eller att viktiga vitaminer och mineraler skulle tas upp och orsaka bristtillstånd. 

Tidigare har rapporterats att alumminium frigörs från zeoliter, men troligen gäller det endast syntetiska zeoliter som använts i industrin. Anledningen till att de läcker aluminium är att de är instabila. Både syra och värme påverkar dessa syntetiska zeoliter. 

Zeoliter-clinoptilolite tycks  vara helt utan biverkningar och risker. I djurförsök gavs 10 gram per kilo utan att några negativa effekter utträdde. Anledningen anses vara att denna typ av zeolit är mycket stabil. Många som har genetiska problem att avgifta kroppen brukar dock vara mycket känsliga. Därför är det trots allt viktigt att skynda långsamt. Om zeoliter används för avgiftning trappa då upp mycket långsamt till rekommenderad dos. Uppträder besvär ska dosen alltid minska.

Se mer forskningsartikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu