MS-sjuka kan förbättras efter amalgamsanering. Men ofta behövs ytterligare åtgärder då besvären är multifaktoriella och det kan finnas flera samverkande faktorer. IAOMT har på sin facebooksida redovisat forskning till stöd för att amalgamsanering minskar besvären hos MS-sjuka. Flera fallrapporter finns som visar förbättrat resultat vid samtidig hjälp med avgiftningen.

Först för mer än 100 år sedan rapporterades om symtom liknande dem vid multiple sklerosis (MS) och det var ungefär samtidigt som dentalt amalgam började användas. Därefter har många forskningsrapporter kommit som visar att MS-sjuka har mer amalgam än kontroller i ryggmärgsvätskan (Ahlroth-Westerlund, Siblerud och Keinholz).

Stejskal publicerade resultat 1999 som visar att metaller som kvicksilver kan bindas till myleinet som finns runt nerverna. I samband med detta betraktade kroppen mylinet som främmande och en allergi mot myleinet startade. Nedbrytning av myelin är en viktig faktor vid MS:

Andra forskare har därefter funnit kopplingar mellan amalgam och andra metaller samt MS. Flera fallrapporter har också publicerats som visar att avgfiftning är ett bra sätt för en del att minska symtomen. Zanellaoch Sarsina publicerade en artikel 2013 som visade att två patienter blev betydligt bättre efter avgiftning med EDTA och tillskott av glutation, vitaminer, mineraler och fettsyror. Forskarna kunde se att EDTA tog bort alumnium från hjärnan.

Avgiftning och tillskott av antioxidanter inklusive glutation kan således vara ett sätt att minska symtomen hos den som redan fått MS.

Till IAOMT:s artikel om MS och metaller (finns många referenser fogade till artikeln)(engelska)

Till fallrapporten (engelska)

Till artikel i Multiple sclerosis news (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu