Gifter i hjärnan sköljs ut under natten och därmed kan gifterna tas om hand och föras ut ur kroppen - det har varit känt en tid. Nattsömnen är alltså viktig. Forskare har funnit mekanismen bakom detta fenomen och identifierat ett ämne som binder gifterna och för ut dem ur hjärnan så att immunförsvaret kan ta hand om dem.

Nattsömnen är alltså viktig och riskerna att gifter i kroppen stannar kvar i hjärnan ökar om man sover dåligt, vilket gäller många tandvårdsskadade. Det blir alltså en dubbel belastning. Hjärnan förgiftas av kvicksilver eller bakteriegifter från rotfyllningar, vilket gör att man sover dåligt eller i alla fall inte känner sig utsövd. Själva sömnbristen gör i sig att gifterna inte sköljs ut ur hjärnan och därmed tilltar besvären.

Forskarna skriver i sin rapport att åldrande och neurogenerativa processer (läs påverkan av gifter på nerverna) skapar avfallsprodukter i hjärnan. Dessa lagras i särskilda cellkroppar (corpora amylacea) som bildas av de särskilda nervcellerna som kallas astrocyter.

Cellformationerna med avfallsprodukter avges sedan till cerebrospinalvätskan och ryggmärgen. Det förklaras som att de sköljs ut via lymfsystemet och tidigare har forskare beskrivit att hjärnan svämmas över av lymfa som sköljer ut dessa avfallsprodukter.

Det som forskarna nu visat är dels att avfallsprodukterna i hjärnan tas om hand av särskilda cellformationer (avfallsbehållare) och att dessa sköljs ut via det lymfatiska systemet. Därefter kan immunförsvaret ta hand om avfallet och föra ut det ur kroppen.

Vågor av cerebrospinalvätska flödar in i och ut ur hjärnan var 20:de sekund under sömnen, vilket forskarna anser är en reningsprocess för att bli av med gifter. Detta utbyte drivs av låg elektrisk aktivitetet, som man också kunnat mäta.

Forskarna tror också att cellerna som bildar avfallsbehållarna kan visa eventuella degenerativa sjukdomar som pågår i hjärnan och därmed kan forskningen ha klinisk relevans. De tror också att det här systemet kan bidra till autoimmuna reaktioner. 

Mer forskning behövs förstås för att verifiera detta och för att man rent praktiskt ska kunna förbättra kroppens avgiftning. 

Till forskningsrapporten (engelska)
Se också artikel i Evolution News (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu