Barn med autism har ofta höga halter metaller och ibland pyrroler i urinen. Orsaken kan vara kvicksilver från moderns amalgamfyllningar, men även andra källor till metaller som exempelvis kopparrör i försurade områden finns bland misstänka orsaker. Samtidigt med höga metallhalter har forskare uppmätt vissa näringsbrister särskilt avseende zink och magnesium. Kosttillskott och försiktig avgiftning kan därför hjälpa många med autism.

Autism är en allvarlig och handikappande sjukdom, men troligen går det i flertalet fall att hindra symtomen att uppstå. Autism diagnostiseras i förskoleålder och i vissa fall har föräldrar kunnat identifiera insättandet av amalgamfyllningar (se HET-projektet rapport 2/2006) eller vaccinationer som orsak till de autistiska symtomen. Sannolikt är dock orsakssambanden mer komplicerade än så.

Forskaren Eleonore Blaurock-Busch, som tidigare var chef för laboratoriet Micro Trace Minerals i Tyskland, har en nu vuxen dotter som fick autistiska symtom efter första spädbarnsvaccinationen. Föräldrarna hade dock tillräckliga kunskaper för att kunna hjälpa henne med avgiftning. Dottern fick aldrig någon autism-diagnos och är nu chef för laboratoriet som hennes mamma startade.

Blaurock-Busch redovisar forskning som funnit höga halter koppar, mangan och olika tungmetaller som kvicksilver och bly hos autistiska barn. Samtidigt har barnen haft brist på magnesium och zink. Genom att ge bristämnena som kosttillskott har mångas hälsa förbättrats.

Forskning om avgiftning med DMSA har visat goda resultat med relativt få biverkningar. Blaurock-Busch anser dock att även kosttillskott kan användas för en långsam och mer naturlig avgiftning. Hon förordar tillskott av aminosyrorna cystein och metionin som innehåller mycket svavel, B-vitaminkomplex och särskilt vitamin B6 och vitamin B12, E-vitamin och selen liksom magnesium och zink. Samtidigt måste kosten läggas om för att minska andelen socker och kolhydrater och ta bort olika tillsatser som annars stör kroppens biokemi.

Läs mer via denna länk. (engelska).
Och denna länk.
Till Hetprojektet rapport nr 2/2006.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu