Barn med autism har ofta höga halter metaller och ibland pyrroler i urinen. Orsaken kan vara kvicksilver från moderns amalgamfyllningar, men även andra källor till metaller som exempelvis kopparrör i försurade områden finns bland misstänka orsaker. Samtidigt med höga metallhalter har forskare uppmätt vissa näringsbrister särskilt avseende zink och magnesium. Kosttillskott och försiktig avgiftning kan därför hjälpa många med autism.

Autism är en allvarlig och handikappande sjukdom, men troligen går det i flertalet fall att hindra symtomen att uppstå. Autism diagnostiseras i förskoleålder och i vissa fall har föräldrar kunnat identifiera insättandet av amalgamfyllningar (se HET-projektet rapport 2/2006) eller vaccinationer som orsak till de autistiska symtomen. Sannolikt är dock orsakssambanden mer komplicerade än så.

Forskaren Eleonore Blaurock-Busch, som tidigare var chef för laboratoriet Micro Trace Minerals i Tyskland, har en nu vuxen dotter som fick autistiska symtom efter första spädbarnsvaccinationen. Föräldrarna hade dock tillräckliga kunskaper för att kunna hjälpa henne med avgiftning. Dottern fick aldrig någon autism-diagnos och är nu chef för laboratoriet som hennes mamma startade.

Blaurock-Busch redovisar forskning som funnit höga halter koppar, mangan och olika tungmetaller som kvicksilver och bly hos autistiska barn. Samtidigt har barnen haft brist på magnesium och zink. Genom att ge bristämnena som kosttillskott har mångas hälsa förbättrats.

Forskning om avgiftning med DMSA har visat goda resultat med relativt få biverkningar. Blaurock-Busch anser dock att även kosttillskott kan användas för en långsam och mer naturlig avgiftning. Hon förordar tillskott av aminosyrorna cystein och metionin som innehåller mycket svavel, B-vitaminkomplex och särskilt vitamin B6 och vitamin B12, E-vitamin och selen liksom magnesium och zink. Samtidigt måste kosten läggas om för att minska andelen socker och kolhydrater och ta bort olika tillsatser som annars stör kroppens biokemi.

Läs mer via denna länk. (engelska).
Och denna länk.
Till Hetprojektet rapport nr 2/2006.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu