Funktionsrätt Sverige (som också företräder Tandvårdsskadeförbundet) har i en artikel i Dagens Samhälle tagit upp frågan om Försäkringskassans roll i välfärdssamhället. Av artikeln framgår att Försäkringskassan främst agerar med misstänksamhet och stränga granskningar och hänvisar till orimlig praxis. Detta ödelägger en tidigare fungerande tillvaro för många funktionshindrade eller svårt sjuka människor. Istället för att ge avslag och dra in sjukpenningar borde försäkringskassan återupprätta sin funktion som viktig del i välfärdssamhället för dem som är sjuka eller funktionshindrade.

Funktionsrätt Sverige skriver vidare i Dagens Samhälle att socialförsäkringen inte längre hanteras som den allmänna försäkring den är tänkt att vara. Samtliga ersättningsnivåer är, relativt löneläget, lägre än någonsin och allt fler kompletterar med andra försäkringar. De som inte har råd, eller som inte har ett arbete, riskerar att slås ut.  

Många med långvarig sjukdom eller funktionshinder som omöjliggör normala arbetsinsatser lever på orimligt låga ersättningar (garantinivån för sjuk- och aktivitetsersättning uppgår maximalt till 9 590 kr/mån före skatt). Skillnaden till den som arbetar blir orimligt stor. Till detta kommer alla som utförsäkras och antingen tvingas leva på anhöriga eller måste lite till kommunernas stöd.

Socialförsäkringens samhällsbärande roll måste återupprättas. Den ska bidra till att alla människor kan arbeta till hundra procent av sin egen förmåga och erbjuda ekonomisk trygghet för dem som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan arbeta. Vi ser fram emot en dialog med regeringen och Försäkringskassans nya ledning om hur myndigheten kan återta sin viktiga samhällsfunktion.

Till artikeln i Dagens Samhälle

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu