Tandvårdsskadeförbundet har tydligen blivit en faktor att räkna med. Nu attackeras vi i Tandläkartidningen för att vi arrangerar en konferens om avgiftning och för att vi på hemsidan tar upp risker med rotfyllningar, amalgam med mera och för att vi rekommenderar kosttillskott till sjuka individer innan de sanerar. 

Artikeln i Tandläkartidningen är endast för prenumeranter men rubriken och ingressen talar sitt tydliga språk. Tandvårdsskadeförbundet ska tryckas ner och helst bli fråntagen det blygsamma bidraget från Socialstyrelsen (det handar inte om flera miljoner, men om drygt en miljon). Det journalisten Anna Norberg hakar upp det hela på är att vi arrangerat en konferns om avgiftning i somras och hon påstår att statliga medel gått till detta.

Tyvärr räcker inte det statliga bidraget mer än till den allra nödvändigaste administrationen. Konferensen betalades främst av deltagaravgifter, men viss administration togs från Forskningsfondens medel. Forskningsfonden består av donationer från medlemmar eller tidigare medlemmar. Några har till och med testamenterat pengar till organisationen och det är förstås förbundet tacksamt för. 

Tandläkartidningen brukar inte skriva om Tandvårdsskadeförbundet, men denna gång finns alltså en intervju med förbundsordföranden Ann-Marie LIdmark med och journalisten skriver också om vad som finns på Tf:s hemsida. Hon menar att vi tar upp kontroversiella ting som amalgamsanering, att folk blir friska efter bortagning av rotfyllningar och anser det märkligt att vi rekommenderar vitaminer och mineraltillskott. 

Det är fint att Tandläkartidningen tar upp detta. Redan har vi fått en reaktion från en tandläkare som skriver att det är bra om tandläkare uppmärksammas om riskerna med rotfyllningar och amalgam. Kanske får artikeln, trots att den inte är så snällt skriven, till effekt att tandläkare blir mer uppmärksamma på de problem förbundets medlemmar har. 

Till artikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu