SVT:s granskning av olika implantat har nu gällt titanimplantat och risk för periimplantit. Tandläkartidningen tar upp temat och länkar till flera artiklar i ämnet som publicerats i tidningen den senaste tiden. Orsakerna till besvär av titan är ofta flera olika metaller i munhålan. 

Tandläkartidningen har haft flera artiklar som handlat om risk för periimplantit. Den första länken på tidningens hemsida går till artikel om upptäckten att titan ansamlas i vävnaderna runt implantatet. Det handlar om Mattias Petterssons forskning i Umeå. Allergi eller annan överkänslighet mot titan är alltså en fullt möjlig förklaring till periimplantit och andra besvär av titan.

Tänk också på att flera olika metaller som guld och kvicksilver ofta försämrar situationen då galvaniska strömmar bildas mellan metallarna ungefär på samma sätt som uppstår i båtskrov med skruvar eller propellrar i metall. 

Det är inte ovanligt att titanmplantatens kronor sätts fast med guldskruvar. Eller att kronorna och broarna innehåller guld eller andra metaller med ett keramiskt skikt ovanpå.

Flera personer har blivit allvarligt sjuka av strömmar och jonvandringar mellan metallerna. Ofta har besvären försvunnit så fort tandläkaren tagit bort metallbron, metallkronan eller skruven. 

I andra fall måste även titanimplantatet tas bort. Det borde vara förbjudet att sätta in mer än en metall i tänderna på folk och särskilt för att fullgoda alternativ finns i form av keramiska material. 

Tyvärr måste patienten själv först betala implantet och borttagning av det om så krävs. Bilreparatörer skulle få betala omgörningen själva om de orsakat skada, men inte tandläkare.  En tandvårdsförsäkring värd namnet behövs.

Till Tandläkartidningens tema om titanimplantat

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu