Parodontit eller tandlossning är en inflammation i tandköttet orsakad av bakterier som medför nedbrytning av benvävnaden och därmed risk för tandlossning. En sammanfattande artikel om antioxidanter som “medicin” mot tandlossning har nyligen publicerats.

Artikeln ger en bra sammanfattning av antioxidanternas verkningsmekanismer och konstaterar att specifika antioxidanter har visat sig vara effektiva för att minska risken för inflammationer som riskerar leda till tandlossning. Samtidigt minskar antioxidanterna risken för oxidativa stress och kroniska inflammationer. Nya produkter utvecklas nu som innehåller effektiva antioxidanter för att behandla tandlossningssjukdomar och andra problem i munhålan.

Antioxidanter anses vara ett naturligt försvar mot sjukdomar och finns i saliven. En del av antioxidanterna är bakteriedödande. Bland de antioxidanter som finns naturligt i saliv nämns C-vitamin och glutation. Båda dessa gör också god nytta hos de som har eller haft problem med amalgam eller andra dentala material.

Artikelförfattaren anser att salivens naturliga antioxidativa förmåga inte räcker om höga halter fria radikaler bildas på grund av infektioner i munhålan, systemiska inflammationer eller av giftiga ämnen.

Hos patienter som har tandlossning har forskarna funnit att saliven har väldigt låga halter antioxidanter. Det anses beror på att den stora mängden fria radikaler gör att antoxidanterna används och kroppen hinner inte få fram tillräckligt stora mängder för att fylla på förrådet. Kroppen hamnar därmed i en ond cirkel som gör att inflammationerna inte hinner bekämpas.

Dentala företag försöker nu hitta gel med antioxidanter som kan läggas direkt på inflammerad vävnad och artikelförfattaren menar att det finns stor potential i dessa medel. Bland annat har forskare funnit att den bakterie som ofta associeras med tandlossning bekämpas bra med antioxidanterna phloritin, silymarin och hesperetin.

Mycket av denna forskning är intressant för personer som har problem med sina tandfyllningar då denna forskning visar att antioxidanterna även minskar risken för blödande tantandkött och luktproblem från munnen. Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar sedan länge behandling med antioxidanter både för att neuralisera fria radikaler och för att förbättra avgiftningen av tungmetaller.

Den refererade artikeln har skrivits av professor emeritus Samuel B Low, University of Florida, som under lång tid arbetat med tandlossningssjukdomar. Artikeln är publicerad på The Dentistry IQ Network:s hemsida.

“Till sammanfattande artikel om antioxidanter och tandvård (engelska)”

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu