Charlie Brown, ordförande i organisationen World Allians for Mercury-Free Dentistry har tillsammans med kollegor och organisationer i många länder arbetat hårt för ett internationellt amalgamförbud. Både på hemsidan och i en youtubefilm redovisas vilka länder som tagit steget att förbjuda amalgam (se länkar nedan). I samtliga fall handlar det om hälsoskäl till skillnad från det svenska beslutet som slutligen togs av miljöskäl.

Den så kallade Minamatakonventionen fattade UNEP (FN:s miljöorgan) beslut om 2013 och därefter har flertalet länder i världen ratificerat konventionen. Från början var det inte självklart att amalgamfrågan skulle komma med, trots att tandvården är en av de största utsläppskällorna.

Mycket tack vare påtryckningar via World Allians for Mercury-Free Dentistry och alla idella organisationer världen över har amalgam kommit med i ett tillägg till själva konventionen.

Sedan dess har det gemensamma arbetet fortsatt och Tandhälsoförbundet (f.d. Tandvårdsskadeförbundet) deltar på flera olika sätt. Våra representanter har deltagit i lobbyingarbetet i EU-parlamentet, vid seminarier och utfrågningar som hållits av kommissionen, med mera.

Aktivt har vi påverkat de svenska ledamöterna i parlamentet. Tf har också vid behov tagit upp frågan med Kemikalieinspektionen och miljödepartementet som haft nyckelroller i det europeiska arbetet. 

Flera av våra tandläkare har deltagit i det europeiska påverkanarbetet tillsammans med Tf. Bland de svenska tandläkare som deltagit i arbetet hör Karin Öckert, Bobbie Beckman, Christer Malmström och Sten Olof Grönquist. De senare tog initiativ till den europeiska organisationen Swedish Association of Dental Mercury som väckts till liv i samband med senare års europeiska lobbyingarbete. Uppsalaforskaren Lars Hylander har också varit mycket aktiv i det internationella arbetet.

Kvicksilvermötet 2010 var ett svenskt regeringsinitiativ som samlade många länders makthavare och som senare ledde till Minamatakonventionen i syfte att minska världens kvicksilverutsläpp. Även ideella organisationer deltog vid detta möte och delvis på initativ av Tf:s representanter på mötet diskuterades behovet av en internationell organisation för att leda lobbyingarbetet mot en amalgamfri värld.

I Sverige och Norge hade vi redan då ett kvicksilverförbud i tandvården och det blev ledstjärna för övriga länder. Charlie Brown säger i filmen att det som närmast kändes som en utopisk dröm har nu blivit verklighet. Världsorganisationen som han fortfarande leder har verkligen gjort ett fantastiskt arbete. Se mer via länkarna nedan.

Det kommande arbetet gäller att få ett totalt amalgamstopp i hela EU. Det ser ut att kunna bli verklighet före 2030. Fram till dess får vi nöja oss med förbud att sätta in amalgam på barn och gravida samt ammande kvinnor. Det i sin tur leder förstås till minskad amalgamanvändning i alla länder och samtidigt bättre kunskaper om alternativen i tandvården. 

Förbudet innebär framför allt mindre hälsorisker för kommande generationer och för barnen. 

Till youtubefilmen
Till hemsidan för World Alliance for Mercury Free Dentistry

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu