Tandläkarorganisationen i Nepal har tillsammans med frivilligorganisationer beslutat att amalgam inte ska användas i mjölktänder eller till barn under 15 år inte heller ska det användas på gravida och ammande kvinnor. Inte heller ska amalgam användas som första val utan andra alternativ ska först prövas. 

Nepal Dental Association (NDA) ställer har kommit överens med anslutna tandläkare att de inte ska använda amalgam på barn eller gravida och ammande kvinnor. Därtill anser organisationen att amalgam aldrig ska vara försthandsval utan andra alternativ först ska övervägas.

Anledningen är att amalgam innehåller kvicksilver som är giftigt både för miljön och människors hälsa. Exponering för kvicksilver kan orsaka minnesproblem, oro, hormonrubbningar och humörsvängningar, enligt NDA. Tandvårdspersonal utsätts för höga halter och är i riskzonen. NDA strävar efter att bli helt kvicksilverfria. 

Denna framsynta tandläkarorganisation konstaterar att tandläkare runt om i världen står för 10 procent av världens totala kvicksilveranvändning och därmed är tandvården bland de absolut största enskilda användarna av kvicksilver i världen. UNEP (FN:s miljöorganisation) uppskattar att den globala användningen av kvicksilver uppgår till 300 till 400 tusen ton per år.

I Sverige finns minst 20 ton kvicksilver lagrat i folks tänder trots att amalgam inte längre får sättas in. Tandläkarmottagningarna måste ha amalgamavskiljare och ska hantera amalgamrester på ett säkert sätt på grund av kvicksilvers extrema giftighet. Den största källan till kvicksilver i avloppsvatten är tandläkarmottagningar och folks amalgamfyllningar. 

Till artikel i Kathmandu Post

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu