Tandvårdspersonal i Sverige är utsatta för kvicksilver trots att nytt amalgam inte längre får sättas in. Vid borrning i amalgam frigörs alltid kvicksilverånga och små partiklar som kan sätta sig i hår och hud. Ordentliga utsug och annan skyddsutrustning behövs för att arbetsmiljön inte ska skada personalen.Tyvärr har Arbetsmiljöverket tagit bort tidigare riktlinjer för arbete med amalgam.  

Viktigt för tandvårdspersonal är, precis som för patienter, ordentliga skydd mot kvicksilverånga. Kvicksilver är ett av de giftigaste ämen vi känner till. Hälften av en amalgamfyllning består av kvicksilver som frigörs vid upphettning. 

Att borra så lite som möjligt i en amalgamfyllning är det viktigaste skyddet, eftersom risken för att kvicksilverånga avges då minskar. Nödvändigt är också ordentliga utsug som sätts under hakan på patienten för att hindra luften och kvicksilverångorna att nå andningszonen.

Allra bäst är att också använda en clean-up-sug som är en liten hylsa som sätts på tanden och ansluts till den vanliga sugen. Tillverkaren finns i Sverige och den har utvecklats av svenska tandläkare för flera decennier sedan. Se mer här Den suger upp kvicksilver och en del aerosoler och för det direkt till avloppet och kvicksilveravskiljaren. 

Kvicksilverrening och bra ventilation behövs också på mottagningen liksom att amalgamrester tas om hand på ett säkert sätt. Särskilda reningsanläggningar finns för att omhänderta kvicksilverånga vid amalgamsanering. Se mer här Via luftintaget som sätts nära patientens amalgamfyllning sugs den kvicksilverbemängda luften in i reningsanläggningen som omhändertar kvicksilver.

För säkerhets skull kan tandläkare och sköterska också ha kvicksilvermasker eller vara anslutna till patientens friskluftsmask för att hindra inandning av kvicksilverånga. Viktigt är också att använda huvudduk och skyddskläder som slängs direkt efter patientbehandlingen. 

Även patienten behöver skyddas. Se mer www.amalgamsanera.nu

Mer om kvicksilver och dess risker finns på IAOMTs hemsida som är en tandläkarorganisation för giftfri tandvård. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu