Mycket pågår ute i världen när det gäller amalgam i tandvården.  Den amerikanska myndigheten FDA har skrivit rapporter dels om ortopediska och gynekologiska implantat av metall och dels om amalgam och dess risker för hälsan. Det här är ett trendbrott eftersom man tidigare förnekat alla risker. Nu till och med efterlyser FDA experter som kan bidra till att hitta känsliga individer och ett möte om risker med metaller kommer att hållas i november. UNEP som är FN:s miljöorgan diskuterar också amalgamfrågan. Det kan alltså hända mycket den närmaste tiden. 

FDA (Food and Drug Administration) är den myndighet i USA som hanterar risker med implantat och dentala material. Nu diskuteras på stort allvar riskerna med metaller. Det handlar för närvarande om ortopediska och gynekologiska implantat i metall. Det diskussionen handlar om är huruvida vissa personer kan få biverkningar av metalliska implantat. FDA söker också experter som kan hjälpa till att utveckla olika sätt att identifiera känsliga individer och hur man ska kunna minimera riskerna. 

Intressant är också att FDA tagit fram ett dokument om biverkningar och hälsoeffekter av amalgam och att de nämner att Melisa-testet är en möjlighet att identifiera personer som är känsliga för metaller. Av rapporten framgår att man nu på allvar diskuterar genetiskt känsliga individer och hur man ska kunna hitta dem. 

Den 13-14 november kommer en kommittée som hör till FDA att diskutera riskerna för immunologiska besvär på grund av produkter som regleras som "medical devises" och som innehåller metaller. FDA kommer att fokusera på implantat av metall och dentalt amalgam för att bättre kunna förstå hur olika typer av material påverkar immunförsvaret och om vissa material är sämre än andra. Till mötet kan alla som är intresserade ge sina kommentarer. Det som kommer fram före den 28 oktober kommer att redovisas för kommittén.

Organisationen Mercury Free Dentistry agerar nu för att så många som möjligt ska försöka påverka FDA att förbjuda amalgam helt och hållet eller åtminstone förbjuda amalgam på känsliga grupper som barn, gravida och njursjuka. 

Till FDA med länkar till rapporterna
Till annonsering av mötet i november om metallimplantat

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu