En sammanfattande artikel om hur dentalt amalgam bidrar till spridning av kvicksilver runt hela jordklotet har presenterats i Journal of Health & Pollution. Författarna konstaterar att även efter det att amalgam satts in i tänderna på folk fortsätter det att sprida kvicksilver runt hela jorden. Främsta bidragen är via amalgambärares utandningsluft, deras avföring som förgiftar reningsverksslammet, utsläpp vid kremering och jordbegravningar samt vid småskalig guldutvinning. 

Artikelns författare konstaterar att dentalt amalgam inte är inert utan det är en blandning av metaller med 43-54 % kvicksilver. Dentalt amalgam står för en femtedel av världens kvicksilverkonsumtion. Enbart i Indien används årligen 72 ton kvicksilver i tandläkarmottagningarna. 

Endast Sverige och Norge har förbjudit dentalt amalgam. I EU får man sedan den 1 juli 2018 inte använda amalgam på barn, gravida och ammande kvinnor. D.v.s. amalgam anses så farligt att man inte längre får använda det på de allra mest känsliga grupperna. Beslutet innebär också att samtliga EU-länder förbundit sig att göra nationella avvecklingsplaner för amalgam. 

Artikelförfattarna uppehåller sig särskilt vid utsläpp av kvicksilver vid kremering, d.v.s. när man bränner de avlidna. Rening förekommer sällan och kvicksilver sprids då till den närmaste omgivningen via rökgaserna. En studie från England visade att missfall var vanliga hos boende intill kremeringsanläggningar.

Tandvårdsskadeförbundet gjorde 2013 en beräkning av hur mycket kvicksilver som finns i avlidnas tänder i Sverige. Den visade att omkring 10 gram kvicksilver per avliden var en genomsnittlig siffra. Naturvårdsverket beräknar felaktigt att varje avliden har 1,5 gram kvicksilver i tänderna. Anledning till felräkningen är sannolikt att Naturvårdsverket inte räknar med att flertalet i dag har kvar sina egna tänder tills de dör och flertalet som avlider i en ålder över 65 år har relativt mycket amalgam i tänderna. 

Till forskningsartikeln (engelska)
Mer om kvicksilver från krematorier (Tf:s hemsida)
Till Tf:s beräkningar (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu