Fortfarande existerar villfarelser om att amalgam (består till hälften av kvicksilver) är ofarligt. Det finns mycket forskning som visar att kvicksilver även i relativt små mängder påverkar kroppens biokemi, att vissa gener ökar känsligheten markant och att kvicksilverånga ständigt läcker från amalgamfyllningar. Kvicksilver är ett känt cellgift. Svenska myndigheter nonchalerar riskerna, vilket visas av att amalgam inte ens nämns i de nationella riktlinjerna för tandvården. 

Nu senast var det radio P4 Örebro som spred felaktiga uppgifter om amalgam utan att detta överhuvud taget bemöttes. Nedan redovisas en liten del av all den forskning som finns inom området. Mer kan du få upp via hemsidan genom att söka på amalgam och kvicksilver där vi länkar till olika forskningsrapporter. Det finns också information på IAOMT:s hemsida.

Dentalmaterialutredningen (2002:53) gav professor Maths Berlin i uppdrag att utvärdera de senaste fem årens forskning om amalgam och risker med kvicksilver. Rapporten ligger med i utredningen som bilaga 2 (bläddra alltså fram till bilaga 2, sid 243).

Hans slutsats följer här:
"kvicksilver är ett multipotent gift med verkan på flera nivåer av cellens biokemiska dynamik därför får amalgam anses vara olämpligt material för tandrestauration. ... Med hänsyn till risken för hämmande påverkan på den växande hjärnan kan det inte vara förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet att sätta in amalgamfyllningar på barn och fertila kvinnor. Varje läkare och tandläkare bör vid oklara sjukdomstillstånd och vid autoimmuna sjukdomar överväga om biverkningar från kvicksilver frisatt från amalgam kan vara en bidragande orsak till symtomen."

Amalgamenheten i Uppsala var specialiserade på amalgamsjuka personer. Borttagning av amalgam förbättrad hälsan hos mer än 70 procent av patientgruppen. Det är mer än vad många mediciner åstadkommer. Detta var dock ofta mycket sjuka personer med symtom där misstankar fanns om att dessa berodde på amalgamet och läckage av kvicksilver. Vid uppföljning var fortsatt de som förbättrats friska och en del av de som inte visat förbättringar vid första uppföljningen hade nu förbättrats. 

Även andra undersökningar har visat att personer som själva upplever problem från amalgam förbättrar hälsan radikalt efter amalgamsanering. Se rapport från biverkningsgruppen i Bergen. Se undersökning av fibromyalgipatienter. Av ytterligare en forskningsartikel från Norge framgår att det är kostnadseffektivt att ta bort fyllningar hos dem som själva anser sig ha problem med amalgam både på fem och 10 års sikt. 

Alla blir inte sjuka av amalgam, men känsliga individer kan drabbas väldigt hårt. Vissa gener däribland de som kodar för ApoE lipoprotein kan öka känsligheten för även låggradig kvicksilverexponering. Kroppens avgiftning av tungmetaller beror band annat på produktion av vissa enzymer och leverns förmåga att metylera.

Förhöjda risker kan finnas hos personer som har problem med t.ex. HTMFR-genen, men då gäller det inte bara kvicksilver utan även andra metaller och föroreningar. Att alla inte blir sjuka av sina amalgamfyllningar beror alltså ofta på den individuella genetiska konstitutionen.

FDA den amerikanska myndigheten som handhar amalgamfrågan och andra så kallade medical devices har efter ett stort antal utfrågningar gjort följande uttalande "vissa grupper kan ha större risk för potentiellt allvarliga hälsoeffekter från kvicksilverånga som frigörs från fyllningarna." Uttalandet kom 2019.

FDA räknar upp känsliga grupper: gravida och deras foster, kvinnor som planerar att bli gravida, ammande kvinnor och deras nyfödda barn, barn och speciellt de under sex år, personer med underliggande neurologiska sjukdomar som MS, Alzheimers och Parkinsons sjukdomar, personer med nedsatt njurfunktion och personer med känd allergi mot kvicksilver och andra ämnen i dentalt amalgam. Länk till pressmeddelandet. Se också Tf-bladet nr 4/2019, pdf-fil nedan.

Hantering av amalgam påverkar förstås också tandläkarnas hälsa. I dag i Sverige handlar det främst om att borttagning av amalgam eller om amalgamfyllningar putsas. Försiktighet krävs såldes av tandläkarna och annan tandvårdspersonal. Mer om riskerna se här.

Se mer Tf:s hemsida om amalgamsanering

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)