Tandvårdspersonal lider ökad risk för neurotoxiska effekter på grund av exponering för kvicksilver på jobbet. Detta har varit känt tidigare, nu bekräftas riskerna återigen via en reviewartikel som nyligen publicerats. Som medförfattare står bland annat Tandvårdsskadeförbundets styrelsemedlem professor Ulf Lindh. Artikeln redovisar hur mycket kvicksilver som finns i amalgam, kvicksilvers metabolism och risken för neuropsykiska och kognitiva symtom hos tandvårdspersonal.

Forskningsartikel som det länkas till nedan ger en sammanfattning av var forskningen står i dag gällande riskerna för tandvårdspersonal inom de ovan nämnda områdena. Bland annat konstateras att forskning visat ökade nerurologiska och sensoriska symtom bland tandvårdspersonal som i arbetsmiljön utsatts för metalliskt kvicksilver. Tandvårdspersonal har definitivt högre kvicksilverexponering än kontrollgrupperna.

Studier baserade på neuropsykologiska tester rapporterade tydliga problem med minnet bland tandvårdspersonal jämfört med normalbefolkningen. Likaså fann forskare oftare beteendeproblem, minskad psykomotorisk kraft, minskad kognitiv flexibilitet, uppmärksaÄmhetsproblem liksom svårigheter med minnet, extrem trötthet och sömnproblem hos tandvårdspersonal som utsatts för kvicksilver i arbetsmiljön jämfört med normalbefolkningen. 

Av forskningsrapporten framgår också att känsliga individer i flera olika studier visat problem även vid låga halter kvicksilver som de utsatts för under lång tid. Gener som påverkas av miljön kan i dessa fall ha betydelse. Mer kliniska studier anser författarna till forskningsrapporten att det behövs och att man då bör studera bland annat neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom, MS (Multiple Sclerosis) och humörproblem där tydliga indikationer finns för ökade risker om man utsätts lång tid för kvicksilver även om halterna inte är höga.

Svensk tandvårdspersonal utsätts även i dag för kvicksilver i sin arbetsmiljö. Exponeringen har troligen minskat något sedan amalgamförbundet 2009, men fortfarande putsar och borrar tandläkare i amalgam, vilket ger momentalt relativt höga kvicksilverhalter. Även om halterna är låga så utsätts personalen ständigt för kvicksilver.

Arbetsmiljöverket tog 2016 bort de allmänna råden om hur man ska hantera kvicksilver i tandvården. Detta protesterade Tandvårdsskadeförbundet mot, men trots avsaknad av dessa är det angeläget att informera personalen om de risker som finns vid allt amalgamarbete. Det är inte bara miljön som påverkas människorna gör det i allra högsta grad och mest utsatta i svenskt arbetsliv är tandvårdspersonalen. 

 Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu