Utredningen om alternativmedicin har varit ute på remiss. Tandvårdsskadeförbundet har skrivit ett remissyttrande och vi är mycket kritiska till förslaget till ny lagstiftning. Förslaget kommer att skapa stor osäkerhet för utövare av alternativmedicin trots att utredaren säger att ingen förändring kommer att ske. Förbundet anser att det är bättre att göra vissa korrigeringar i nuvarande lagstiftning.

Den som utrett alternativmedicinen är Kjell Asplund före detta generaldirektör för Socialstyrelsen. Utredningen har helt klart ett skolmedicinskt perspektiv och det visar även sakkunniggruppens sammansättning. Tandvårdsskadeförbundet anser att utredningens förslag till lagstiftning främst har designats för att skapa osäkerhet för verksamhetsutövarna.

Utredningen föreslår att alternativmedicinsk behandling inte ska tillåtas för svårt sjuka personer, gravida kvinnor och på barn under 15 år. Utredningen föreslår alltså att nuvarande gräns på åtta år blir 15 år. Däremot föreslår utredningen att symtomlindring ska vara tillåten.

Utredningens förslag rimmar illa med det alternativmedicinska tänkesättet. Det är främst den konventionella medicinen som arbetar med symtomlindring. Inom de alternativa behandlingsmetoderna är det viktigt att hitta orsaken till symtomen och genom att ta bort orsaken är tanken att symtomen ska upphöra. För det mesta tillfrisknar patienten när orsakerna till besvären tas bort.

Tandvårdsskadeförbundet skriver i sitt remissyttrande bland annat att föreslagen lagstiftning inte ska genomföras. Anledningen är att den skapar stor osäkerhet bland terapeuter om vad som är tillåtet. Utredningen är negativ mot alternativmedicinsk vård och säger bland annat att "till skillnad" från den konventionella vården har alternativmedicinsk vård inte ett naturvetenskapligt synsätt. Det här är ett stort problem.

Om lagstiftningen går igenom kommer också Tandvårdsskadeförbundets rådgivningsverksamhet att begränsas. 

Samtliga inbjudna remissinstansers remissvar finns här (Tf:s svar har inte lagts ut på nätet då vi inte var inbjudna som remissinstans.)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu