Implantat av olika slag kan utgöra risker för enskilda individer. Av SVT:s och GP:s inlag i december 2018 framgår att tillsynen över implantat är så gott som obefintlig samtidigt som kunskaperna om risker med implantat hos vårdgivarna är låga. Många blir sjuka helt i onödan. Bättre tillsyn och kompetensutveckling av läkare och tandläkare behövs för att vårrdgivare bättre ska kunna  uppmärksamma riskerna med implantat och kunna diagnostisera biverkningar. 

Svårt nickelallergiska Jenny Svensson fick ett implantat som innehåller nickel, enligt en artikel i GP (Göteborgsposten). Som tidigare framgått av SVT:s och GP:s inlägg om implantat är kontrollen av dessa dålig och i flertalet fall till och med obefintlig.  Värre kanske är att läkarna sällan uppmärksammar de varningar som tillverkarna bilägger i form av produktsäkerhetsdatablad. Implantat är sådant  man ska ha i kroppen resten av livet och därför är det viktigt att det blir bra från början. .

En del klarar sig bra med sina implantat medan andra blir svårt sjuka på grund av allergi eller annan känslighet. Jenny Svensson tillhör de individer som är mycket känsliga för metaller och då särskilt nickel. Trots att nickelkänsligheten till och med stod i hennes journaler satte läkarna in Essure-systemet vid sterilisering. Tillverkaren själv varnar faktiskt för att nickel finns i implantatet och det ska absolut inte sättas in på personer med nickelallergi..

I den information/reklam som tillverkare/försäljare av Essure-systemet  ger framgår tydligt att det inte ska användas på människor som har eller har haft metallallergier. Speciellt gäller det om det förekommit allergi mot nickel, titan, platina, silvertenn legeringar eller rostfritt stål. Essuresystemet ska inte heller användas på kvinnor som har omfattande och ofta förekommande blödningar, enligt tillverkades hemsida..  

Trots dessa varningar fick Jenny Svensson ett implantat som läkarna redan före operationen borde ha förstått att hon inte skulle kunna klara av utan allvarliga reaktioner. Det är inte bara dålig kontroll som orsakar risker utan även vårdgivare som inte följer de anvisningar som tillverkaren sätter upp.

Det är hög tid att ställa krav både på bättre tillsyn av implantat av olika slag och att läkare kompetensutvecklas för att kunna fånga upp biverkningar av implantat. 

Till artikel i GP 

Till föredrag av Vera Stejskal som redovisar risker med implantat vid ett föredrag arrangerat av Tandvårdsskadeförbundet.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu