En tonårsflicka fick feber, blåsor i och utanför munnen, sväljsvårigheter, huvudvärk och en enorm trötthet. Läkarna hittade inga fel förrän de fann att mjälten var förstorad, vilket den kan bli vid allergier. De började leta efter något som kunde orsaka allergier och fann bland annat att hon var enormt känsligt för nickel. När tandställningen togs bort försvann symtomen efter en kort tid. 

Kennedy Odom som var 16 år när hon blev sjuk var allvarligt sjuk i flera månader innan läkarna hittade den förstorade mjälten. Först misstänkte de leukemi, men det var det inte och då startade jakten på något hon kunde vara allergisk mot. Till slut fann läkarna att det handlade om allergi mot nickel. 

Nickel och flera andra metaller fanns i trådarna i hennes tandställning. Hon kom då också ihåg att besvären förvärrades varje gång tandläkaren drog åt tandställningen. Dock dröjde det så mycket som nio månader innan symtomen blev så allvarliga att hon sökte hjälp. Det var när hon fick huvudvärk och det kändes som om någon satt på hennes huvud som läkare söktes. Det dröjde dock lång tid tills orsaken upptäcktes. 

Mjälten visade sig vara kraftigt förstorad vid ett undersökningstillfälle och då misstänkte doktorn att det kunde vara leukemi. Det kunde uteslutas, men hon fortsatte att vara sjuk och utmattad. Först då började läkarna misstänka en allergi och vid provtagning fann man att hon var väldigt allergisk mot nickel och dessutom mot krom och rostfritt stål. 

Tandställningen misstänktes,  ​men då hade det gått flera månader sedan hon blev sjuk. När tandställningen togs bort försvann besvären ganska omedelbart. Men fortfarande är Kennedy Odom kraftigt allergisk och tål inte ens små mängder av nickel. 

Nyligen redovisades på hemsidan att läckage av metaller från tandställningar ökar om man förtär sura livsmedel. I den artikeln redovisades också alternativ till tandställning av metaller. 

Se mer här (engelska) inkl en video


 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu