Nyheter

gemenskapens kvicksilverstrategi

FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCHDET om översynen av gemenskapens kvicksilverstrategi
Den 28 januari 2005 antog kommissionen ett meddelande till rådet och
Europaparlamentet om gemenskapens kvicksilverstrategi. Strategin behandlar alla
aspekter av kvicksilvrets livscykel. Huvudsyftet är att sänka kvicksilvernivåerna
både i miljön och i människors exponering för ämnet. I meddelandet anges 20
prioriterade åtgärder att vidta, både inom EU och internationellt.
Läs mer -klicka på länken

Läs mer »

Letter from Charlie Brown

Cirkulera denna information till alla inom frivilliga organisationer världen över, som jobbar mot bruket av amalgam och kvicksilver önskar Charlie Brown.
Brevet är på engelska läs nedan.
Joshua Sharfstein is no longer the Deputy Commissioner of the U.S. FDA. Sharfstein, who approved the abysmal amalgam rule after Commissioner Margaret Hamburg claimed to be recused for ethical reasons, exits the U.S. government, and is now relegated to running the health department in a small U.S. state.

Läs mer »

Tiomersal i vaccin kopplat till skador

Mer bevis på ett samband mellan vaccin med tiomersal och skador på grund av Tiomersal.
Läs mer under länken nedan.

Läs mer »

IAOMT ställer krav på bevis!

FDA ombeds av IAOMT att omgående informera allmänheten om riskerna med amalgam att det saknas bevis för dess säkerhet som tandlagningsmaterial och att amalgamet är under omprövning av FDA
Lös mer på engelska i bifogad fil nedan

Läs mer »

Nu kan du klaga på vården hos Socialstyrelsen!

Som patient eller anhörig har du alltid rätt att klaga på vården. Det kan bidra till att vården blir bättre och säkrare för alla.
Den 1 januari 2011 tar Socialstyrelsen över patientklagomålshanteringen från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
Läs mer genom att följa länkarna nedan

Läs mer »

misleadingly named "silver fillings"...

Mercury fillings are one of the greatest scams in the history of dentistry. They’re intentionally and misleadingly named “silver fillings” so that people don’t realize they’re made of mercury, and when installed in teeth, they release mercury vapor every time a person chews on them (see video link below). Mercury vapor is then inhaled and absorbed into the body where it can cause neurological disorders, headaches, fatigue, sickness and may even be related to autism in children.

Läs mer »

Sida 455 av 476 sidor < Första  < 453 454 455 456 457 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu