Ledare

Livsmedelsverket varnar gravida från att äta insjöfisk på grund av höga kvicksilverhalter – men varnar inte för amalgamfyllningar i tänderna som läcker mer kvicksilver och som i minst lika hög grad som kvicksilver från fisk utgör risker för fostret. Tandvårdsskadeförbundet saknar ett helhetsgrepp från Livsmedelsverkets sida då det gäller kvicksilver och anser att verket ska varna gravida även för riskerna med amalgam. Brevet är också skickat till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har svarat på brevet och tar förstås inte på sig något ansvar för information om amalgam utan hänvisar till andra myndigheter. Tandvårdsskadeförbundet anser att Livsmedelsverket har fel. Självklart bör denna myndighet ha ansvar för det som kommer ner i magen antingen det är från fisk eller amalgam. Annars skulle ju Naturvårdsverket ha ansvar för fisken och varna för kvicksilverinnehållet och inte Livsmedelsverket. Läs ledaren.

« Tillbaka

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu