Ledare

Årsstämma 2017

I helgen (6-7 maj 2017) pågår Tandvårdsskadeförbundets stämma i Nynåshamn utanför Stockholm. Ny styrelse har valts och distrikten diskuterat framtidens utmaningar. Ann.Marie Lidmark omvaldes till ordförande.

Läs mer »

Tf-bladet nr 1/2016

En ny tidning delas snart ut i brevlådan med många intressanta artiklar. I ledaren gör Margaretha Molius en tillbakablick och summering av Tf:s verksamhet. Hon konstaterar i artikeln att taktiken fortsatt är densamma som tidigare, det vill säga att man i Sverige inte tillåter nya fakta att komma fram.

Förutom många intressanta artiklar innehåller också tidningen kallelse till 2016 års förbundsstämma som äger rum den 23-24 april i Örebro.

Läs mer »

Synpunkter på klagomålsutredningen

Klagomålsutredningen har haft i uppgift att se över möjligheten att klaga på hälso- och sjukvården inklusive tandvården. En anledning är att IVO anser att för mycket av deras tid går till att hantera klagomål. Tandvårdsskadeförbundet är positiv till en del förslag, men anser att anonymiserade klagomål är väsentliga liksom att organisationer som företräder patienterna regionala myndigheter liksom att de medel som idag används för klagomålshantering följer med till den lokala och regionala nivån.

Läs mer »

Tf-bladet nr 4 2013 har kommit

Nu har Tf-bladets sista nummer för året kommit. Innehållet är intressant som vanligt och delar av det publiceras på hemsidan. Här finns innehållsförteckningen och Margaretha Molius ledare.

Läs mer »

Nytt Tf-blad nr 2 2013

Årets andra Tf-blad har kommit lagom till midsommar. Läs mer om innehållet här. Se också förbundsstyrelsens spalt som handlar om det ständiga förnekandet av skador av dentalt amalgam. Tillsätt en sanningskommission som granskar Socialstyrelsens agerande i denna fråga, föreslår Tandvårdsskadeförbundets ordförande.

Läs mer »

Nytt Tf-blad nr 1 2013

Ett nytt Tf-blad har kommit nr 1 2013. I detta nummer finns inbjudan till stämman som äger rum den 20-21 april i Linköping inklusive verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

Läs mer »

Sida 1 av 10 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu