Australisk forskning ser faktorer och samband för de barn 6-12 år som har fått autism och att det finns acrodynia “pink disease” i familjens sjukdomshistoria, både en och två generationer tillbaka.
Pink disease var vanligt förekommande bland kvicksilverförgiftade under 1900 talet och denna genetiskt nedärvda känslighet för kvicksilver ökar barnbarnens känslighet för kvicksilver och därför kan autism troligen utlösas av barnens nya kontakt med kvicksilver, exempelvis i vacciner som Pandemrix.

Mercury poison linked to autism

A family history of pink disease is a significant risk factor for developing autism spectrum disorder (ASD), new research from Swinburne University of Technology has found.

The results of the study, conducted by Associate Professor David Austin and Ms Kerrie Shandley from the Swinburne Autism Bio-Research Initiative (SABRI), have been published in the Journal of Toxicology and Environmental Health.

Pink disease was a form of mercury poisoning prevalent in the first half of the 20th century. Affecting 1 in 500 young children with a hyper-sensitivity to mercury, it caused a range of severe symptoms including loss of speech, loss of interest in usual activities, hypersensitivity to light, pain and, in up to 20 per cent of cases, death. When mercury was identified as the culprit and removed as an ingredient in teething powders in the 1950s, the disease was essentially wiped out.

For the current study the Swinburne researchers surveyed over 500 Australian survivors of Pink Disease, asking them about the health of their descendents. This allowed them to collect detailed data about the survivors, as well as their 1100 children and 1360 grandchildren.

“We asked the pink disease survivors to report any health conditions that their children or grandchildren had been diagnosed with,” Austin said. “The survey included questions about Down syndrome, fragile X syndrome, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), epilepsy and autism.”

The prevalence rate of most disorders was comparable to general population figures, however, the rate for autism was extremely high.

“Staggeringly, we found that one in 25 grandchildren of pink disease survivors aged 6-12 had been diagnosed with an autism spectrum disorder. This compares to the current Australian prevalence rate for that age group of one in 160.

Given that these children are known to have a family history of mercury sensitivity, the finding could have significant implications for the emotionally-charged autism debate.

“Since autism was first recognised as a disorder, scientists have been trying to identify its cause. There have been two warring camps; one that attributes autism to genetics and the other which claims it is caused by an environmental trigger,” Austin said.

“This study suggests that it may actually be a combination of the two. That is, genetic susceptibility to a trigger (mercury) and then exposure to that trigger. In this sense, it is like a peanut allergy. For most of us peanuts are completely harmless but, for those who are allergic, there can be serious consequences if there is exposure.”

Researchers at SABRI are now extending their research by examining cellular and genetic characteristics of Pink Disease survivors and people with autism. The results are expected to be released in 2012.

In the meantime, Austin suggests those with a suspected family history of pink disease to minimise their exposure to mercury. This is particularly important for young children and women who are pregnant or breastfeeding.

“This can be done by observing the recommendations of Food Standards Australia regarding seafood consumption, opting for non-amalgam dental fillings and requesting preservative-free vaccines from your doctor,” he said.

The paper, Ancestry of Pink Disease (Infantile Acrodynia) Identified as a Risk Factor for Autism Spectrum Disorder can be viewed at: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15287394.2011.590097

ends

Media Contact

Lea Kivivali
lkivivali@swin.edu.au
Department: Media and Communications Unit
Phone: +61 3 9214 5428
Mobile Phone: 0410 569 311

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu